Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Каталошки број програма: 39  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија

Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Данијела Андрејић Мићовић, мастер психолог, Школа „Руђер Бошковић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање свести о изузетном значају невербалне комуникације чији различити модалитети и знакови које користимо било спонтано или намерно у радном окружењу могу утицати успешно/неуспешно на васпитни рад са децом и сарадњу са родитељима и колегама

- Стицање и проширивање знања о невербалној комуникацији и њеном утицају на социјалну средину - Освешћивање спонтаних знакова у свом невербалном комуницирању са околином - Упознавање са функцијама невербалне комуникације и могућностима коришћења намерних знакова - Унапређивање ефикасности васпитно oбразовног рада са децом кроз адекватне невербалне комуникацијске вештине - Унапређивање рада и сарадничког односа са родитељима и колегама путем коришћења невербалних комуникацијских знакова у ту сврху - Оснаживање компетенција за евалуацију невербалних порука битних актера васпитно-образовног процеса

- Учесници стичу знања о значају невербалне комуникације у размени са социјалном околином, начинима на који она унапређује васпитно образовни рад са децом и вештине које доводе до тога - Учесници стичу знања о начинима за унапређење својих невербалних комуникационих вештина у циљу успостављања односа сарадње са родитељима и колегама - Учесници су оспособљени за препознавање модалитета и знакова невербалне комуникације код себе и других

 • 1. дан
  • 1. Човек повремено говори, али непрестано саопштава
  • Пауза
  • 2. Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже да постигнем оно што желим у социјалном окружењу?
  • Пауза
  • 3. Невербална комуникација у функцији васпитно образовног процеса
  • Пауза
  • 4. Невербална комуникација у функцији сарадње

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Татјана Стојановић, Маја Матејић 29 3.88
2 Zrenjanin Татјана Стојановић, Маја Матејић 30 3.98

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.93