"Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

Каталошки број програма: 299  

Не

Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, 11000 Београд, info@zdravlje.org.rs, 0112078600

Анђелка Грујичић, andjelka.grujicic@zdravlje.org.rs, 0112078643, 0638721348

Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Elеаnor Hill, Доктор филозофије (PhD), Stockport Primary Care Trust, United Kingdom; Patricia King, Master of Education, Независни консултант за образовање; Susan Occleston, Master of Education, Shared Learning in Action, UK; Светлана Младеновић Јанковић, Магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље, Београд; Анђелка Грујичић, Доктор медицине, мастер јавног здравља, Градски завод за јавно здравље Београд

Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Душанка Матијевић, Професор, доктор наука, Градски завод за јавно здравље Београд; Слађана Луковић, Мастер, студент докторских академских ст, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујев; Александра Андрић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Љиљана Лазаревић, Професор разредне наставе, Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Београд; Светлана Младеновић Јанковић, Магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље, Београд; Анђелка Грујичић, Доктор медицине, мастер јавног здравља, Градски завод за јавно здравље Београд; Јасмина Николић, Школски психолог-педагог, Министарсто просвете, науке и технолошког развоја; Бранко Новокмет, Дипломирани инжењер машинства, Основна школа „Момчило Живојиновић“ Младеновац; Весна Филиповић, Дипломирани психолог, Основна школа „Момчило Живојиновић“ Младеновац; Светлана Андријанић, Професор разредне наставе, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац; Јелена Антић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујевац

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање капацитета наставника у области превенције злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС).

• Унапређење знања наставника о узрочно-последичној вези емоција и (ризичног) понашања деце и младих. • Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине које су важне за контролу понашања (развијање емоционалне интелигенције, подстицање самопоштовања и развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје из окружења). • Оспособљавање наставника за одабир и примену одговарајућих метода рада, усаглашених са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога међу ученицима. • Оспособљавање наставника за примену методе „Заједничко учење кроз акцију“, која подразумева активан приступ у борби против злоупотребе ПАС, кроз процес истраживања проблема и унапређење комуникације са вршњацима.

Након обуке, полазници: • Разумеју тесну везу између емоција и (ризичног) понашања код деце и младих. • Разумеју значај развијања вештина које су код ученика важне за контролу понашања (емоционална интелигенција, подстицање самопоштовања и развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје из окружења). • Умеју да одаберу и примене адекватне методе у превентивном раду које одговарају Међународним стандардима за превенцију употребе дрога међу ученицима. • Разумеју значај постављања ученика у активну улогу када је реч о превенцији злоупотребе ПАС. • Умеју да примене методу „Заједничко учење кроз акцију“.

 • 1. дан
  • Представљање програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"
  • Пауза
  • Увод у емоционалну интелигенцију
  • Пауза
  • Развој делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје из окружења
  • Пауза
  • Значај тимског рада
 • 2. дан
  • Проблем злоупотребе психоактивних супстанци
  • Пауза
  • Делотворни приступи у раду са децом на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци
  • Пауза
  • Припрема и реализација истраживачких задатака
  • Пауза
  • Упутства за примену програма у пракси

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 РСД по учеснику Спецификација трошкова: • накнаде реализаторима • едукативни штампани материјал • потрошни материјал • освежење током обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Слађана Луковић, Александра Андрић, Љиљана Лазаревић, Светлана Младеновић Јанковић, Анђелка Грујичић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић 15 3.96
2 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Слађана Луковић, Александра Андрић, Љиљана Лазаревић, Светлана Младеновић Јанковић, Анђелка Грујичић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић 20 3.97

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.97