Развој интеркултуралних компетенција кроз програме међународне мобилности

Каталошки број програма: 160  

Не

У.Г. "Интеркултура", Ломина 26, 11000 Београд, info.interkultura@afs.org, 0659844700, 0659844702

Ивана Газикаловић Павловић, ivana.pavlovic@afs.org, 0659844700, 0659844700

Дуња Живановић, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду, Интеркултура

Марија Вељић, Мастер , Гимназија „Таковски устанак“, Горњи Милановац; Дуња Живановић, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду, Интеркултура; Александра Радић, мастер професор енглеског и књижевности, Електротехничка школа "Никола Тесла", Интеркултура; Оливера Василијевић, мастер географ, Основна школа "Ђура Јакшић" у Зајечару; Драгана Стефановић, професор енглеског jeзика и књижевности, Гимназија "Таковски устанак" и ОШ "Свети Сава"; Јелена Василијевић, мастер учитељ, ОШ „Ђура Јакшић” у Зајечару; Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Марија Бланић, професор разредне наставе, ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Jачање компетенција наставника и стручних сарадника за планирање и реализацију интернационалних интеркултуралних образовних садржаја у школи

1) Oбука полазнике за развијање глобалних, интеркултуралних и међупредметних компетенција ученика кроз реализацију програма мобилности ученика (теоријска и практична). 2) Оспособљавање полазника да препознају могућности за интернационалне активности образовне установе и да те ресурсе искористе. 3) Помоћ учесницима да овладају методама рада чији је исход развој глобалних и међупредметних компетенција ученика кроз међународне активности и интеркултуралне сусрете и коришћење образовног потенцијала који имају интеркултуралне размене. 4) Припрема учесника за осмишљавање и реализацију конкретних образовних садржаја као што су међународни догађаји или размене ученика и наставника.

Полазници умеју да искористе међународне размене за развој међупредметних компетенција ученика (сарадња, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву) и кључних компетенција по Европском оквиру (вишејезичка , грађанска, културна свест и изражавање). Полазници умеју да осмисле и реализују конкретне активности на часу и у школи (укључујући и међународне интеркултуране размене с колегама и ученицима из других земаља) с циљем интеркултуралног и глобалног образовања. Наставници умеју да осмисле и реализују садржаје са ученицима и колегама којима ће у међународним сусретима промовисати српску културу, језик, традицију и образовни систем.

 • 1. дан
  • Увод и упознавање
  • Основни помови у вези с интеркултуралним образовањем и разменама
  • Постојеће стање и жељени циљеви на плану интеркултуралног образовања у школама
  • Пауза
  • Искуства ученика на међународним разменама
  • Осмишљавање активности с фокусом на интеркултуралним и глобалним компетенцијама
  • Пауза за ручак
  • Изазови у вези с међународним разменама
  • Активности на часу за стране ученике
  • Пауза
  • Израда плана акције за предстојећи период
  • Доступни ресурси за међународне размене
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 дин по учеснику. Укљујује хонорар за реализаторе, материјал за учеснике, штампање сертификата.