Психолошке технике за усавршавање јавног наступа и контрола треме

Каталошки број програма: 1054  

Не

ЕSTA Srbija, Гарсије Лорке 2г, Београд, estasrbija@gmail.com, 0641444336

Марио Етеровић, karavanamario@gmail.com, 0638480263, 0638480263

Марио Етеровић, Дипломирани психолог, Музичка школа "Јосип Славенски"; Бланка Богуновић, Доктор психолошких наука, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности

Марио Етеровић, Дипломирани психолог, Музичка школа "Јосип Славенски"; Небојша Јанковић, Мастер музички уметник , Музичка школа "Јосип Славенски"

уметности

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање капацитета наставника за превенцију и превазилажење треме ученика музичке школе приликом јавног наступа.

- Разоткривање узрока треме - Анализа физиолошких и психичких процеса који чине трему - Упознавање са карактеристикама менталних фаза током припремања за наступе - Развијање меморијских техника - Развијање техника за адекватно организовање процеса рада током целокупног циклуса припреме за наступ - Усвајање техника припреме за стресну ситуацију - Напредне технике за коришћење позитивног потенцијала треме - Јачање осећаја самопоуздања - Симулација будућег наступа - Суочавање са тешким деловима композиције - Суочавање са целином композиције - Значај складног живота (физичка активност, исхрана и ритмови) у контексту успешног наступа

Учесници ће бити у стању да: - препознају узроке и проблеме везане за трему; - примене психолошке технике превазилажења треме приликом јавног наступа.

 • 1. дан
  • Представљање реализатора семинара, циљева семинара и програма семинара
  • Разоткривање узрока треме
  • Пауза
  • Анализа физиолошких и психичких процеса који чине трему
  • Пауза
  • Карактеристике менталних фаза током циклуса припреме за јавни наступ
  • Пауза
  • Развијање меморијских техника
 • 2. дан
  • Превазилажење најчешћих техничких проблема са којима се ученици сусрећу током проба за јавни наступ
  • Пауза
  • Развијање техника за организовање процеса рада у контексту временске и просторне организације
  • Пауза
  • Усвајање техника припреме за стресну ситуацију
  • Пауза
  • Значај складног живота (физичка активност, исхрана и ритмови) у контексту успешног наступа
  • Завршна дискусија и Евалуација програма и реализатора

30

дана: 2
бодова: 16

4500 дин по учеснику, По учеснику – 16 сати укупно. 10 посто – Организатор програма "ЕSTA Srbija" 15 посто – Аутори семинара 30 посто – Реализатор 1 20 посто – Реализатор 2 18 посто – Порез 7 посто – Потрошни материјал Укупно : 4500 дин

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Muzička škola "Josip Slavenski" Марио Етеровић, Небојша Јанковић 30 3.97
2 Музичка школа"Јосип Славенски" Марио Етеровић, Небојша Јанковић 30 3.97
3 Музичка школа " Марко Тајчевић" Марио Етеровић, Небојша Јанковић 29 4

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.98