Музика уз помоћ рачунара

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1034  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Јасна Марковић Вујановић, , Музичка школа ‘’Исидор Бајић’’ Нови Сад; Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад

Јасна Марковић Вујановић, , Музичка школа ‘’Исидор Бајић’’ Нови Сад; Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Увођење рачунара у област музике и уметности. Подизање нивоа рачунарске писмености укључених у систем образовања на свим нивоима. Оспособљавање наставника за увођење ученика у поље практичне примене познавања рачунара.

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за овладавање и коришћење легалних програма за писање нота и креирање музичких аранжмана који ће бити коришћени у настави. Стицање потребних вештина за писање приручника, уџбеника и лекција у електронском облику за дате циљне групе. Овладавање вештинама које ће омогућити шире регионално повезивање са колегама из исте струке. Осавремењавање самог предмета - било да се ради о настави музичког васпитања на свим нивоима или о изучавању једног специфичног инструмента. Могућност лакше, брже и живље комуникације самог садржаја између корисника. Допуна постојећег знања: надоградња постојећих вештина, преиспитивање сопствених знања и умећа.

По завршетку обуке очекује се да ће полазници у потпуности усвојити вештине за коришћење легалног бесплатног музичког софтвера и наставити са применом стечених знања. Такође се очекује да ће израђени нотни материјал бити примењив у настави, те да ће бити оформљена потпуно нова база радног материјала за наставу и практичну примену, што ће бити од користи како наставницима, тако и ученицима.

  • 1. недеља
    • Предности употребе савремених рачунарских технологија у музичком нотирању
  • 2. недеља
    • Практична употреба дигиталног нотног записа

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасна Марковић Вујановић, Марија Ђокић 2 4
2 Јасна Марковић Вујановић, Марија Ђокић 3 4
3 Јасна Марковић Вујановић, Марија Ђокић 1 4
4 Јасна Марковић Вујановић, Марија Ђокић 10 4

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 4