Продукција нових и корисних идеја кроз креативне радионице

Каталошки број програма: 712  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ,,Иво лола Рибар"

Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ,,Иво лола Рибар"; Биљана Миљковић, Професор разредне наставе, ОШ,,4. Краљевачки батаљон"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компентенција просветних радника да кроз креативне радионице утичу на развој креативних способности код ученика.

- Мотивисање учесника и пружање подршке у препознавању и даљем развијању креативне способности ученика; - Мотивисање учесника да код ученика препознају креативне способности - Пружање подршке учесницима у планирању и припремању креативних радионица - Подстицати учеснике да развијају код ученика социјалне и комуникативне вештине - Оспособљавање учесника за креирање инструмената за праћење и вредновање ученичких стваралачких способности

По зваршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за : - препознавање, развијање, вредновање и награђивање креативних способности код ученика, - очекујемо да ће учесници бити оспособљени планирање и садржајно припремање креативних радионица, -очекујемо да ће учесници бити оспособљени да нове и корисне идеје продукују кроз креативне радионице; - очекујемо да ће социјалне и комуникативне вештине међу учесницима и ученицима бити на вишем нивоу _очекујемо да ће креативне спосбности ученика бити јасно испољене

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • 2. На који начин препознати и развијати креативне способности код ученика
  • 3. Шта су креативне радионице – врсте
  • 4. Радионице: Са свим ученицима – Ствараоница
  • 5. Радионице са ученицима који раде по прилагођеном програму - « Иза кулиса»
  • 6. Радионице са надареним ученицима - Причаоница
  • 7. Ликовна радионица
  • 8. Амбијентална радионица
  • 9. Евалуација и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1600; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 600 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Смедерево Слађана Доброта, Биљана Миљковић 18 4

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 4