Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Каталошки број програма: 301  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Стевица Борковић, доктор наука, породични психотерапеут , ПУ "Бошко Буха" Палилула; Гордана Петровић, Дипломирани социјални радник , П.У. ''Бошко Буха'' Београд

Стевица Борковић, доктор наука, породични психотерапеут , ПУ "Бошко Буха" Палилула; Гордана Петровић, Дипломирани социјални радник , П.У. ''Бошко Буха'' Београд

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Едукација полазника о болестима зависности, могућностима раног препознавања и адекватним начинима реаговања у кризним ситуацијама.

Унапређивање сазнања о болестима зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција и заштита). Оспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности. Разоткривање заблуда и мењање ставова према болестима зависности. Афирмација здравих стилова живота међу полазницима обуке, децом и ученицима са којима полазници раде.

По завршетку обуке, очекују се општи и специфични исходи обуке. Општи исходи се односи на промењене ставове и разоткривање заблуда које се тичу узимања психоактивних супстанци. Специфични исходи се односе на следеће: - полазници су проширили сазнања из области болести зависности и упознали своје надлежности, - полазници су обучени за превенцију и адекватно реаговање у ситуацијама када се сумња у злоупотребу психоактивних супстанци, - полазници успешније препознају природу проблема у неким породицама и код неких ученика.

 • 1. дан
  • Појам дрога, историјат, врсте и особине дрога
  • Заблуде и промена ставова према дрогама
  • Фактори који доприносе да се дроге узимају
  • Обука за препознавање и адекватно реаговање
  • Надлежности примарне, секундарне и терцијалне заштите и превенције
  • Законска регулатива о психоактивним супстанцама

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 2 300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 1500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара. У цену нису урачунати трошкови: закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе, ако је то неопходно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа Ада, Моше Пијаде 47, Ада Стевица Борковић, Гордана Петровић 26 3.9

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.9