Вера кроз песму, песма кроз школу

Каталошки број програма: 1013  

Не

Певачко друштво Храма Светог Саве, Крушедолска 2а Београд, pdhramasvetogsave@gmail.com, 0112432585, 0604706377

Катарина Станковић, pdhramasvetogsave@gmail.com, 0112432585, 0604706377

Катарина Станковић, доктор наука, ФИЛУМ Крагујевац

Катарина Станковић, доктор наука, ФИЛУМ Крагујевац ; Милена Антовић, специјалиста, Музичка школа Ватрослав Лисински

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Шира имплементација духовне музике у основним и средњим школама, музичким школама, кроз предмете музичке, верске наставе и наставе хора, певачким и културно-уметничким друштвима, дечијим, црквеним и осталим хоровима

Формирање и концепција хорских репертоара, на основу специфичности извођачког апарата. Рад на прилагођавању постојећих и изради нових хорских аражмана.

Боља и интензивнија сарадња међу наставним кадром основих и средњих школа, као и црквених и других хорова и певачких група ради општег унапређења хорског стваралаштва у домену духовне музике. Ширење репертоара одабиром прикладних духовних композиција, њихово аранжманско прилагођавање датом ансамблу, а све на начин занимљив и прихватљив узрасту и интересовањима извођача.

 • 1. дан
  • Уводни део - значај заједничког музицирања у раном развоју деце
  • Улога духовне музике у формирању личности детета и њен васпитни значај
  • Избор нотног материјала и концепција концертног програма, у зависности од расположивог ансамбла
  • Практичан рад са полказницима семинара
  • Практични рад са дечијим ансамблом
  • Практични рад са мешовитим хором
  • Анализа практичног рада

20

дана: 1
бодова: 8

2000,00 рсд