Моје здравље – моја одлука

Каталошки број програма: 312  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Биљана Ристић, Професор разредне наставе, Основна школа „Mилан Rакић“; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Биљана Ристић, Професор разредне наставе, Основна школа „Mилан Rакић“; Гордана Јаневска, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Пружање практичних примера наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за унапређење наставне праксе и подизање свести кроз стицање здравих навика и здравих стилoва живота.

Развијање свести наставника, учитеља и васпитача о значају здравља Развијање свести и о значају здраве исхране Јачање компетенција наставника, учитеља и васпитача за увођење ученика у правилне начине живота. Усвајање знања о здравим навикама од важности за живот Развијање способности уочавања деформитета Стицање способности превентивног деловања у циљу спречавања деформитета Примена формативног праћења и вредновања рада ученика кроз радионичарски рад

По завршетку обуке учесници ће знати: - који су то здрави стилови живота тј. кроз радионице о здравим стиловима живота ће моћи деци да предоче шта је важно за њихово здравље; - Деци ће моћи на врло лак и једноставан начин презентовати садржаје, да им буде лако и занимљиво. - Поред тога требало би и да се у настави потенцира на здравим стиловима живота.

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма и истраживања
  • Радионица: Здрави и нездрави оброци
  • Пауза
  • Радионица: Примена здравих стилова живота кроз програмске садржаје (вртић и школа)
  • Пауза
  • Радионица: Шта могу ученици и деца
  • Пауза
  • Радионица: Коферчић здравих стилова живота

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 800 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Биљана Ристић 9 3.87

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 3.87