Примена модела вишеструких интелигенција у настави

Каталошки број програма: 694  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Данијела Кулић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини

Данијела Кулић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини ; Драган Николић, Професор историје, Медицинска школа у Лесковцу; Снежана Зечевић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање наставника да препознају, искористе и даље развијају вишеструке способности ученика кроз разноврсне технике, материјале и садржаје.

1. Упознавање наставника са моделом и типовима интелигенција по Хауарду Гарднеру (1984) са циљем проширења свести о новијим психолошко-методичким конструктима који се примењују у настави. 2. Обука наставника да благовремено препознају различите спообности ученика (језичка, математичко-логичка, просторна, музичка, телесна-кинестетичка, интерперсонална, интраперсонална) како би их ангажовали у настави. 3. Упознавање наставника са техникама којима се поједине интелигенције активирају и имплементација техника кроз конкретне примере на часовима. 4. Унапређење свести наставника о препознавању и неговању даровитости код деце кроз методолошки разноврсну наставу.

- Наставници ће бити у стању да стечена знања и вештине о моделу вишеструких интелигенција примене у својој настави путем примене адекватних техника; - Наставници ће кроз нестандардизоване тестове моћи да идентификују јаче и слабије развијене способности ученика; - Настава у основној школи ће бити иновирана практичним и разноврсним активностима кроз кoје се уче нови садржаји; - Обавезно наставно градиво биће обрађено на другачији начин од предвиђеног, јер ће ученици имати прилику да кроз решавање проблема, пројектну и наставу засновану на задатку усвајају програмом задате садржаје.

 • 1. дан
  • Увод, Теорија вишеструких интелигенција: теоријски оквир
  • Тестови за процену вишеструких способности: самоперцепција
  • Језичка интелигенција у настави
  • Математичко-логичка интелигенција у настави
  • Просторна интелигенција у настави
  • Телесно-кинестетичка интелигенција у настави
  • Музичка интелигенција у настави
  • Персоналне интелигенције: 'интер' и 'интра'
  • Евалуација, Отворена дискусија о теми Примена модела вишеструких интелигенција у настави
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Данијела Кулић, Драган Николић, Снежана Зечевић 28 3.97
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Данијела Кулић, Драган Николић, Снежана Зечевић 21 3.94
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Цара Душана, Чачак Данијела Кулић, Драган Николић, Снежана Зечевић 15 3.93

Укупно учесника: 64 | Просечна оцена: 3.95