Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 860  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби“ Кула

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Корнелија Ковач, , Предшколска установа „Бамби“ Кула

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање компетенција учесника за примену пројкетног планирања кроз интегрисано учење у васпитно-образовном раду. Оспособљавање учесника за увођење пројектног планирања и учења у васпитно-образовни рад.

Подстицање учесника за развијање става о уважавању дечијих интересовања. Подстицање учесника за примену различитих стилова дечијег учења у свом васпитно-образовном раду. Јачање компетенција учесника за могуће начине организовања простора вртићу. Оспособљавање учесника за примену интегрисаног учења у свом раду. Оснаживање учесника за укључивање породице и локалне заједнице у васпитно-образовни рад и живот у вртићу. Упознавање учесника са начелима пројектног планирања, применом и реализацијом у пракси, примерима из пројеката и фазама кроз које пројекат пролази. Оспособљавање учесника за израду пројекта као финалног продукта пројектног планирања. Оснаживање учесника за примену елемената Нових основа програма „Година узлета“ у пракси.

Након реализоване обуке очекује се да полазници: - развију свест о значају праћења дечијих интересовања и заснивања васпитно-образовног рада, - овладају начинима подстицања деце да уче кроз сопствено искуство, у подстицајном окружењу и уз примену различитих материјала, средстава и играчака а да су им партнери у том учењу васпитачи, - развијају компетенције за примену интегрисаног учења, - су оснажени у успостављању сарадње са породицом и локалном заједницом, - разумеју суштину и карактеристике пројектног планирања и умеју да их реализују и уобличе у пројекат као финални продукт.

  • 1. недеља
    • Интегрисано учење у вртићу
    • Пројектно планирање у вртићу
  • 2. недеља
    • Израда пројекта

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 6 4
2 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 15 4
3 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 7 3.97
4 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 8 3.99
5 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 10 3.99
6 Иванка Гуриновић Роквић, Корнелија Ковач 6 4

Укупно учесника: 52 | Просечна оцена: 3.99