Психоактивне супстанце и млади - борба емоција и знања

Каталошки број програма: 322  

Не

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булeвaр дeспoтa Стeфaнa 54a, Београд, info@zdravlje.org.rs, 0112078600

Немања Стефановић, nemanja.stefanovic@zdravlje.org.rs, 0112078643, 0628735256

Немања Стефановић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље, Београд; Светлана Младеновић Јанковић, Магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље, Београд; Анђелка Грујичић, Доктор медицине, мастер јавног здравља, Градски завод за јавно здравље Београд

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Немања Стефановић, Доктор медицине, Градски завод за јавно здравље, Београд; Јелена Станковић, ВСС, У.Г. "МојаОаза"; Слађана Луковић, Мастер, студент докторских академских ст, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујев; Мирослав Матијевић, Дипломирани новинар, Градски завод за јавно здравље Београд; Снежана Параносић, мастер II степена, „Четврта гимназија у Београду“; Драгана Петровић Косановић, Дипломирани биолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Светлана Младеновић Јанковић, Магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље, Београд; Анђелка Грујичић, Доктор медицине, мастер јавног здравља, Градски завод за јавно здравље Београд

здравствено васпитање

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција и знања наставника, васпитача и стручних сарадника у средњим школама и домовима ученика за спровођење програма превенције злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) и промоције здравих стилова живота у популацији средњошколаца

• Унапређење знања полазника о односу емоција и ризичног понашања ученика. • Унапређење знања полазника о значају примарне превенције са освртом на значај развоја личних и социјалних вештина ученика. • Оспособљавање полазника за одабир и примену одговарајућих метода рада, усаглашених са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога међу ученицима • Оспособљавање полазника да код ученика развијају активан приступ у превенцији злоупотребе ПАС кроз унапређење критичког мишљења на теме од значаја за здравље. • Оспособљавање полазника за одабир и правилно коришћење релевантних извора информација на тему превенције злоупотребе ПАС • Унапређење знања полазника о значају аргументованог полемисања на теме које се тичу коришћења ПАС.

Полазници након обуке: • Разумеју однос емоција и ризичног понашања код ученика. • Разумеју значај примарне превенције и значај развоја личних и социјалних вештина ученика у циљу превенције злоупотребе ПАС. • Умеју да одаберу и примене методе у раду које одговарају Међународним стандардима за превенцију употребе дрога међу ученицима. • Умеју да спроводе интерактивни рад са ученицима на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци, уз постављање ученика у центар активности. • Умеју да одаберу и на одговарајући начин користе релевантне изворе информација на тему превенције злоупотребе ПАС. • Разумеју значај аргументованог полемисања на теме од значаја за здравље и превенцију злоупотребе ПАС.

 • 1. дан
  • Тема 1. Млади и психоактивне супстанце
  • Пауза
  • Тема 2. Спрега осећања и понашања
  • Пауза
  • Тема 3. Од стереотипног до критичког мишљења
  • Пауза
  • Тема 4. Одбрана знања

30

дана: 1
бодова: 8

2.800 РСД по учеснику Спецификација трошкова: • Накнаде за реализаторе • Едукативни штампани материјал за полазнике • Потрошни материјал • Освежење током обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Градски завод за јавно здравље Београд Миодраг Савовић, Немања Стефановић, Слађана Луковић, Мирослав Матијевић, Снежана Параносић, Драгана Петровић Косановић, Светлана Младеновић Јанковић, Анђелка Грујичић 21 3.96
2 Градски завод за јавно здравље Београд Миодраг Савовић, Немања Стефановић, Слађана Луковић, Мирослав Матијевић, Снежана Параносић, Светлана Младеновић Јанковић, Анђелка Грујичић 28 3.49

Укупно учесника: 49 | Просечна оцена: 3.73