Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Каталошки број програма: 470  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ,,Јелица Миловановић"

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Биљана Ристић, Професор разредне наставе, Основна школа „Mилан Rакић“; Славица Николић, Професор разредне наставе, ОШ,,Милан Илић Чича"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Oспособљавање наставника за извођење амбијенталне наставе у циљу стицања функционалног знања и подизања мотивације ученика као и практична примена стечених знања и коришћење расположивих ресурса локалне средине у циљу унапређивања квалитета наставе

- Усвајање и примена функционалног знања у одређеном амбијенту у функцији мотивације за учење. - Развијање критичког става учесника и креативно решавање проблема и ситуација у настави кроз очигледна средства, амбијент. - Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака новим врстама наставе и метода у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања, применом Блумове таксономије циљева. - Примена креативног решавања проблема у настави кроз практични приказ. - Учење садржаја који су у складу са амбијентом. -Обучавање наставника за планирање подстицајних поступака у амбијенту - Оснаживање наставника за пружање помоћи и подршке ученицима у развијању мотивације за учење у одређеном амбијенту;

Учесници ће после обуке бити у стању да: - планирају амбијентално учење кроз тематску наставу, појединачне часове, наставу у природи, екскурзију, радионице и друге облике наставе у функцији мотивације ученика; - припремају се за амбијентално учење; - организују амбијентално учење у разним амбијентима; - изводе све облике амбијенталног учења. -мотивишу ученике за рад и учење у амбијенту;

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • Амбијентална настава
  • Мотивација као основ извођења квалитетне амбијенталне наставе
  • Педагошке ситуације у амбијенталној настави
  • Амбијенталном наставом до критичког мишљења ученика
  • Образовни туризам и амбијентално учење

30

дана: 1
бодова: 8

1500; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ,,Краљ Милутин" Грачаница Лидија Виденовић 15 4
2 ОШ,,Браћа Аксић" Липљан Лидија Виденовић 15 4
3 ОШ Краљ Милутин Грачаница Лидија Виденовић 15 3.99
4 ОШ Краљ Милутин Грачаница Лидија Виденовић 15 3.98
5 ОШ Краљ Милутин Грачаница Лидија Виденовић 15 4

Укупно учесника: 75 | Просечна оцена: 3.99