Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 358  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Милош Милосављевић, , ОШ „Радоје Домановић”, Прва крагујевачка гимназија; Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”

Милош Милосављевић, , ОШ „Радоје Домановић”, Прва крагујевачка гимназија; Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособити полазнике за прављење интерактивног дидактичког материјала за учење и васпитање. Подићи свест полазника и ученика/деце да је учење кроз анимације и игру продуктивно и трајно.

Оспособљавање полазника за коришћење игроликих програмских алата у настави предмета информатичког садржаја. Оспособљавање полазника за креирање једноставнијих програма (позоришне представе и игрице) за употребу у настави или у предшколским активностима. Оспособљавање наставника предметне наставе за реализацију часова из области програмирања са употребном програмског алата Scratch Оспособљавање полазника за припрему сценарија часа или активности са употребоом игроликог садржаја.

Након реализације семинара полазник ће бити у стању да: - користи игролике програмске алате за рад, - изради анимативну позоришну представу и једноставну игрицу, - реализује часове и активности коришћењем игроликих програмских алата, - повезује садржаје разних предмета кроз креирања анимативних позоришних представа и игрица са ученицима,

  • 1. недеља
    • Прављење анимативне позоришне представе
  • 2. недеља
    • Израда прве игрице

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.