Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Каталошки број програма: 313  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200 , 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд

Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Препознавање ризика одрастања и подстицање наставника да самостално креирају и примењују разноврсне програме превенције

Оспособљавање наставника да: • Препознају симптоме злоупотребе различитих ПАС – како препознати почетак зависности, шта чинити и како спречити • Препознају најучесталије облике вршњачког насиља и развију стратегије превенције • Уоче симптоме патолошког коцкања и сагледају процедуре помоћи • Упознају методе психолошких манипулација у оквиру секти и сагледају могућности превентивног деловања • Сагледју специфичности алкохолизма младих и откривају делотворне методе превенције Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним понашањима младих из улоге: родитеља, наставника и вршњака Подршка обученим наставницима да креирају аутентичне програме превенције.

Наставници ће стећи теоријска знања о настанку, развоју и последицама: најучесталијих облика насилног понашања, злоупотребе алкохола и дрога, манипулације у оквиру секти, зависности од коцке. Наставници ће бити оспособљени да: • Уочавају ризична понашања младих и да правовремено и адекватно саветодавно делују • Сагледавају промене личности зависника и последице одређеног облика зависности • Примењују делотворне стратегије у сусрету са ризичним понашањем ученика • Пружају саветодавну подршку родитељима који се сусрећу са променама у понашању своје деце током одрастања • Самостално креирају превентивне програме у складу са особеношћу школске културе

 • 1. дан
  • 1. Адолесценција и ризична понашања младих
  • 2. "Коцка је бачена“ – симптоми патолошког коцкања
  • 3. Секте – ловци на младе душе
  • 4. Насилник, жртва и посматрачи
 • 2. дан
  • 1. „Пубертет гасе алкохолом“ – специфичности алкохолизма младих
  • 2. Симптоми и последице злоупотребе дрога
  • 3. Шта чинити?
  • 4. Програм превенције у нашој школи

30

дана: 2
бодова: 16

2500 динара по учеснику У цену је урачунато: • Наканада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Приручник – текстови предавања са обуке,сценарија за рад са ученицима,сценарија за рад са родитељима

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Павле Савић", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 29 3.97

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.97