Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

Каталошки број програма: 336  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Марко Пантић, Магистар теологије, Гимназија, Крушевац; Оливера Цекић-Јовановић, Доктор методике наставе, Факултет педагошких наука Јагодина; Сања Николић, Мастер теолог, ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац

Марко Пантић, Магистар теологије, Гимназија, Крушевац; Оливера Цекић-Јовановић, Доктор методике наставе, Факултет педагошких наука Јагодина; Сања Николић, Мастер теолог, ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац

изборни и факултативни предмети

наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање професионалних компетенција наставника (вероучитеља) за припрему, реализацију и евалуацију наставе Православног катихизиса оријентисане на компетенције и исходе применом иновативних наставних модела

- Проширивање знања наставника (вероучитеља) о планирању наставе Православног катихизиса оријентисане на компетенције и исходе. - Оспособљавање наставника (вероучитеља) за операционализацију исхода приликом планирања и увезивање исхода са садржајима. - Теоријско упознавање наставника (вероучитеља) са суштином и специфичностима иновативних наставних модела - истраживачка настава, проблемска настава и пројектна настава - Обучавање наставника (вероучитеља) за планирање и реализацију наставе Православног катихизиса применом иновативних наставних модела - Унапређивање компетенција наставника (вероучитеља) за праћење и вредновање наставе Православног катихизиса

По завршетку обуке наставник ће бити у стању да: - Операционализује исходе на нивоу оперативног плана и припреме за час. - Правилно увеже исходе и садржаје у процесу планирања. - Објасни специфичности појединих иновативних наставних модела - Планира наставни час применом иноватиног наставног модела. - Препознаје квалитетно формулисане формативне оцене ученика. - Критички анализира и вреднује наставу и учење Православног катихизиса - Предлаже креативне идеје за унапређење наставе и учења Православног катихизиса

 • 1. дан
  • Како планирамо наставу Православног катихизиса?
  • Пауза
  • Иновативни наставни модели - истраживачка, проблемска и пројектна настава
  • Пауза
  • Планирање и реализација наставе према иноватиним наставним моделима
  • Пауза
  • Праћење и вредновање наставе и учења Православног катихизиса
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00 динара по полазнику (радни материјали, надокнада предавачима, издавање уверења), нису урачунати путни трошкови предавача и остали трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Марко Пантић, Сања Николић 30 3.95
2 Манастир Светог Прохора Пчињског, Кленике Марко Пантић, Оливера Цекић-Јовановић, Сања Николић 23 3.93
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Марко Пантић, Сања Николић 19 3.98
4 Богословија Светог Јована Златоустог Крагујевац Марко Пантић, Оливера Цекић-Јовановић, Сања Николић 16 3.7

Укупно учесника: 88 | Просечна оцена: 3.89