До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Каталошки број програма: 517  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Каролина Нешковић, , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција наставника за реализовање интерактивне наставе кроз примену различитих метода и техника.

Разумевање функција, предности и ограничења поједних метода и техника, као и критеријума за њихов избор. Пружање подршке наставницима у развијању стратегија учења која ученике воде ка функционалним знањима. Практична примена метода и техника у образовно-васпитном раду.

Наставници су оспособљени да примењују различите методе и технике у интерактивној настави која је прилагођена способностима и интересовањима ученика и на тај начин код ученика развијају стратегије учења који ће их водити ка функционалним знањима.

 • 1. дан
  • Увод
  • Концепт интерактивне наставе
  • Пауза
  • Учити како учити
  • Пауза
  • Методе и технике учења
  • Пауза
  • Припрема за час интерактивне наставе
  • пауза
  • Завршна дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Свети Сава“, Баточина Милева Мојић, Каролина Нешковић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99