Израда анимација и квиза у Скречу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 359  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Милош Милосављевић, , ОШ „Радоје Домановић”, Прва крагујевачка гимназија; Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”

Милош Милосављевић, , ОШ „Радоје Домановић”, Прва крагујевачка гимназија; Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособити полазнике за прављење интерактивног дидактичког материјала за учење и васпитање. Подићи свест полазника и ученика/деце да је учење кроз игру продуктивно и трајно.

Оспособљавање полазника за коришћење игроликих програмских алата у настави предмета информатичког садржаја. Оспособљавање полазника за креирање једноставнијих програма (анимација и квизова) за употребу у настави или у предшколским активностима. Оспособљавање наставника предметне наставе за реализацију часова из области програмирања са употребном програмског алата Scratch Оспособљавање полазника за припрему сценарија часа или активности са употребоом игроликог садржаја.

Након реализације семинара полазник ће бити у стању да: - користи игролике програмске алате за рад, - изради анимације и једноставне квизове, - реализује часове и активности коришћењем игроликих програмских алата, - повезује садржаје разних предмета кроз креирања анимација и квизова са ученицима,

  • 1. недеља
    • Моја прва анимација
  • 2. недеља
    • Мој први квиз

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Милош Милосављевић, Марија Рафајловић Стојковић 7 4
2 Милош Милосављевић, Марија Рафајловић Стојковић 4 4
3 Милош Милосављевић, Марија Рафајловић Стојковић 10 3.98
4 Милош Милосављевић, Марија Рафајловић Стојковић 2 4
5 Милош Милосављевић, Марија Рафајловић Стојковић 8 3.97

Укупно учесника: 31 | Просечна оцена: 3.99