Прати, процени и објективно оцени

Каталошки број програма: 679  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Каролина Нешковић, , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређење компетенција наставника у сфери оцењивања ученика у функцији ефикасног учења.

- Систематизовања знања наставника о предмету, врстама,функцијама и принципима оцењивања. -Унапређење компетенција наставника у свери ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања (стандардима оцењивања). -Унапређење компетенција наставника о оспособљавању ученика за сопствено вредновање и вредновање других. -Унапређење компетенција наставника о практичној примени метода, техника и облика праћења, извештавања и објективног оцењивања ученика.

Наставници су унапредили своје компетенције у свери оцењивања ученика поштујући функције и принципе оцењивања, користећи различите методе, технике и облике оцењивања. Наставници су унапредили практичне вештине оцењивања, које ће им пружити јаснији увид о постигнућима ученика. Наставници су обучени да креирају документацију о напредовању ученика која ће обухватати специфичности напредовања сваког појединца.

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Предмет, принципи и функције оцењивања, Карактеристике добре процене
  • ПАУЗА
  • Предмет, принцип и функције оцењивања, њихова улога и примена у објективном оцењивању. Критеријуми з
  • ПАУЗА
  • Оцењивање засновано на стандардима, Вредновање и самовредновање ученика
  • ПАУЗА
  • Практична примена метода и техника праћења, извештавања и облици објективног оцењивања
  • ПАУЗА
  • Завршна дискусија и еваулација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево Милева Мојић, Ана Ракић 28 3.94
2 Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.98
3 Ош “Милош Марковић“ Доње Лесковице Ваљево Милева Мојић, Каролина Нешковић 21 3.97

Укупно учесника: 79 | Просечна оцена: 3.96