Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Каталошки број програма: 313  

Не

Агенција за образовање Марина и Јован, Вукасовићева 58/33, 11090 Београд, azo-seminar@live.com, 0643047052, ,

Зорица Прокопић, azo-seminar@live.com, 015876383, 0643679164,

Марина Петровић, доктор наука, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд; Зорица Прокопић, педагошки саветник, Техничка школа, Лозница

Зорица Прокопић, педагошки саветник, Техничка школа, Лозница; Оливера Канкараш Милићевић, професор, Економско-трговинска школа Кула; Павле Пејак, мастер професор информатике и технике, Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин; Марина Петровић, доктор наука, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подршка развоју дигиталних компетенција наставника и ученика у процесу осавремењивања образовно-васпитног процеса применом интерактивне табле као дидактичког средства.

Иновирање и осавремењавање наставе уз употребу интерактивних табли. Јачање дигиталних компетенција наставника и ученика за подешавање и употребу интерактивне табле као и одговарајућег софтвера. Упознавање наставника са могућностима индивидуализације и диференцијације наставе применом различитих метода и облика рада уз примену интерактивне табле. Мотивација наставника за коришћење савремених образовних технологија у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Упознавање са могућностима за примену интерактивне табле у настави 2. Успостављање система интерактивне табле 3. Подешавање осетљивости на додир Пауза 4. Рад са софтвером интерактивне табле Пауза 5. Рад са софтвером из оперативног система 6. Рад са интерактивним апликативним софтверима Пауза 7. Израда предлога припреме за примену интерактивне табле на часу

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Велика Плана, Техничка школа Зорица Прокопић 24 3
2 Београд, ОШ "Владислав Рибникар" Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић 7 4
3 Пожега, ОШ "Емилија Остојић" Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 22 3.96
4 ШОСО "Јелена Мајсторовић", Тимочке буне 14, Зајечар Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић 24 3.82
5 ОШ "Олга Милошевић" Француска 4 11420 Смед. Паланка Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 30 3.95
6 ОШ "Вук Караџић", Ћуприја Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 29 3.82
7 Лозница, Техничка школа Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић 24 3.93
8 ОШ "Милисав Николић", Божевац Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 19 3.75
9 Основна школа "Десанка Максимовић", Ваљево Марина Петровић , Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 27 3.87
10 ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац Марина Петровић , Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 27 3.95
11 Лазаревац Марина Петровић , Зорица Прокопић 29 3.88
12 ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац, алеја Зорана Ђинђића 6 Марина Петровић , Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 30 3.99
13 Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' Miomira Brkušanca 2/22 36000 Kraljevo Марина Петровић , Зорица Прокопић, Оливера Канкараш Милићевић, Павле Пејак 30 3.79
14 Београд, ОШ "Владислав Рибникар" Марина Петровић 14 3.84
15 Tehnička škola, Loznica Зорица Прокопић 14 3.89

Укупно учесника: 350 | Просечна оцена: 3.83