„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Каталошки број програма: 223  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење знања и вештина васпитача, наставника и стручних сарадника за сарадњу с родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу

- Стицање знања о основним типовима „тешких родитеља“ и њиховим тенденцијама у комуникацији које отежавају ефикасну сарадњу - Разумевање понашања „тешких родитеља“ и ефеката тих понашања - Обука васпитача и наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања - Унапређење знања и вештина у раду с пасивним родитељима - Унапређење знања и вештина у раду с пасивно-агресивним родитељима - Унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима - Стицање знања о ефикасном давању повратне информације „тешким родитељима“ - Стицање знања о значају асертивног приступа у формирању сарадничког односа

- Учесници стичу знања и вештине за ефикасније препознавање типа комуникације „тешких родитеља“ - Учесници стичу знања о начинима за унапређење сопствених социјалних и комуникационих вештина у односима са „тешким родитељима“ кроз примену асертивног приступа и бихејвиоралних техника - Учесници стичу знања и вештине у ефикаснијем превазилажењу сопствених негативних емоција - Учесници стичу више самопоуздања

 • 1. дан
  • 1. Изазови у комуникацији
  • Пауза
  • 2. Типови „тешких родитеља“
  • Пауза
  • 3. Асертивна комуникација као основ за формирање сарадничког односа
  • Пауза
  • 4. Конструктиван и ефикасан приступ „тешким родитељима“

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Балетска школа у Новом Саду, Булевар цара Душана 67 Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 25 4
2 Суботица, Дом ученика средњих школа у Суботици, Харамбашићева 22 Драгана Иванчевић Бумбић, Татјана Стојановић 25 3.95
3 ПУ "Марија Мунћан", Мајданпек,Николе Тесле 5 Марина Надејин Симић, Ана Бусарац 27 4
4 ОШ "Душан Јерковић Уча", Трг Светог Николаја 18, Шимановци Марина Надејин Симић, Ружица Петровић Гашевић 28 3.97
5 ОШ "Јелена Ћетковић", Београд, Врањска 26 Драгана Иванчевић Бумбић, Татјана Стојановић 28 3.94
6 ДВ "Бисери", Љермонтова 9, Београд Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.91
7 ДВ "Бисери", Љермонтова 9, Београд Драгана Иванчевић Бумбић, Ружица Петровић Гашевић 29 3.88
8 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 25 3.8
9 ДВ "Бамби", Насеље Ослободиоци Ваљева 26, Ваљево Биљана Михаиловић, Драгана Иванчевић Бумбић 30 3.92
10 ДВ "Пионир", Вука Караџића 4, Јагодина Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.99
11 ДВ "Полетарац", Рума, Алексе Шантића бб Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.95
12 ПУ "Наша радост", Мачков камен 5, Крупањ Драгана Иванчевић Бумбић, Ружица Петровић Гашевић 30 4
13 Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5, Панчево Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 19 3.93
14 ОШ "Петар Петровић Његош", Београд, Ресавска 61 Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.98
15 ОШ "Коста Ђукић", Младеновац, Краља Петра Првог 339 Горан Кличковић, Ана Бусарац 30 3.92
16 ОШ "Вукова спомен школа", Тршић, Тршићки пут бб Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 18 3.99
17 Предшколска установа Уб, Милоша Селаковића 20 Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.99
18 Геодетска техничка школа, Београд, Милана Ракића 42 Марина Надејин Симић, Ружица Петровић Гашевић 25 3.97
19 ОМШ "Теодор Тоша Андрејевић", ЈНА 140, Рума Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 22 3.95
20 ОМШ "Теодор Тоша Андрејевић", ЈНА 140, Рума Татјана Стојановић, Ана Бусарац 16 3.92
21 ПУ "Љубица Вребалов", Вука Караџића 1, Пожаревац Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 28 3.98
22 ОШ "Милован Глишић", Ваљево, Прва пролетерска 6 Татјана Стојановић, Ана Бусарац 30 4
23 ПУ "Рада Миљковић", Деспотовац, Бељаничка 1 Драгана Иванчевић Бумбић, Ружица Петровић Гашевић 30 3.98

Укупно учесника: 615 | Просечна оцена: 3.95