Исхраном до здравља

Каталошки број програма: 308  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Верица Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Петар Тасић“, Лешница; Славица Петровић-Тадић, Доктор медицине, Општа болница Лозница

Верица Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Петар Тасић“, Лешница; Славица Петровић-Тадић, Доктор медицине, Општа болница Лозница

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у предшколској установи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање нивоа свести о значају исхране у чувању и унапређењу здравља и превенцији болести у којима је исхрана водећи фактор ризика. Едуковати учеснике да знања примене на себи и имплементирају ученицима кроз школске садржаје.

Увиђање значаја и проналажење начина да се разговара о правилној исхрани код ученика и особа из окружења. Спровођење обуке за оне који су са ученицима у непосредном контакту да прошире знања из области исхране, и да више,вештије, отвореније разговарају о исхрани која утиче на здравље. Унапређење комуникацијске вештине наставника, као и унапређене вештине тимске комуникације. Оспособљавање васпитача, учитеља,наставника за препознавање ситуација неправилне исхране и приказ активности којима се мотивишу ученици да се правилно хране. Укључивање деце у радионице и забавне игре везане за исхрану. Подстицати креативности наставника да сами осмишљавају различите начине реализације појединих садржаја из програма. Размена примера добре праксе.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да развијају код ученика мотивацију,да се подстакну вештине размишљања о правилној исхрани, да примењују стечена знања о здравој, правилној исхрани, да ће деца едуковати своје родитеље, да стекну правилан став према исхрани, да се правилно хране. Да ће учесници примењивати предложене активности и сами осмишљавати нове, различите начине реализације појединих садржаја из програма.

 • 1. дан
  • Програм и правила рада
  • Улазни тест
  • Резултати истраживачког рада везаног за правилну исхрану деце
  • Принципи правилне исхране
  • Пирамида правилне исхране
  • Пауза
  • Групе намирница из пирамиде
  • Радионица: прављење дневног јеловника за здраву особу
  • Пауза за ручак
  • Исхрана као фактор ризика за јављање болести
  • Резултати истраживања у Саветовалишту за исхрану ЗЦ.
  • Поруке потрошачима у избору хране
  • Шта значи одговорно користити храну?
  • Корисни савети за здраву исхрану
  • Радионица: која храна сигурно води у болест
  • Пауза
  • Како се хране школарци?
  • Заволети здраву храну.
  • Наши предлози за активности
  • Саветници у учењу
  • Излазни тест
  • евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу