Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Каталошки број програма: 827  

Не

Предшколска установа Лептирић, Светог Саве 9, vrticleptiric@yahoo.com, 0143431066, 0143432366 , 0143431066

Ана Марјановић, ana.mitrovic7@gmail.com, 0143431066, 0643727222

Ана Марјановић, мастер педагог, Предшколска установа "Лептирић" Лајковац; Мила Лончар Митровић, професор разредне наставе, васпитач, Предшколска установа "Лептирић" Лајковац

Ана Марјановић, мастер педагог, Предшколска установа "Лептирић" Лајковац; Мила Лончар Митровић, професор разредне наставе, васпитач, Предшколска установа "Лептирић" Лајковац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање васпитача, стручних сарадника и сарадника да применом конструктивних комуникационих модела континуирано унапређују етос у предшколским установама

Оспособљавање полазника програма да развијају емоционалну интелигенцију и емпатију, примењују активно слушање уз конструктивно давање повратних информација, постављају питања у функцији развијања квалитетне комуникације, проширују сазнања у погледу НЛП-а и креирају циљеве за унапређивање односа са другима

Учесници су унапредили комуникацијске вештине и проширили сазнања у погледу унапређивања етоса уз примену конструктивних комуникационих модела. Проширили су вештине којима ће побољшати комуникацију и водити успешне разговоре засноване на активном слушању. Разумеју на који начин могу да развијају емоционалну интелигенцију. Знају да буду фокусирани на скривене поруке које шаљу и примају у конфликтним ситуацијама у циљу проналажења конструктивног решења. Знају да правовремено дају повратну информацију и постављају прецизна питања у комуникационом процесу. Препознају ставове који их ограничавају на путу ка личном успеху у односима са другима и знају како да креирају пословне циљеве, поставе приоритете и дођу до решења њихове реализације.

 • 1. дан
  • "Речи и гестови-њихово место и улога у комуникационом процесу"
  • "Емоционална интелигенција-слушати и говорити не бранећи се"
  • Пауза
  • "Активно слушање"
  • "Повратна информација и постављање питања у функцији развијања квалитетне комуникације"
  • Пауза за ручак
  • "НЛП (неуро-лингвистичко програмирање) у предшколској установи и креирање циљева"

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00 динара по полазнику (за трошкове приручних материјала за све учеснике, путне трошкове и дневнице реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Predskolska ustanova "Neven" Priboj, Pionirska 2, Priboj Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.98
2 Predškolska ustanova "Poletarac", Koceljeva, Omladinska 3, Koceljeva Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 29 3.99
3 Predškolska ustanova "Baby Palace Andjela", Bregalnička 7, Beograd Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 28 3.97
4 Predškolska ustanova "Duga" Arandjelovac, Vojvode Putnika 9 Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 28 3.98
5 Predškolska ustanova "Pionir" Jagodina, Vuka Karadzića 4. Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.97
6 Predskolska ustanova "Jelica Obradovic", Vuka Karadzića 77, MladenovacMladenovac Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.99
7 Predskolska ustanova "Neven" Prokuplje Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 4

Укупно учесника: 205 | Просечна оцена: 3.98