Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Каталошки број програма: 868  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Далиборка Живковић, Магистар наука, ПУ,,Ната Вељковић'' Крушевац; Слободанка Миладиновић, Мастер педагог, ПУ „Ната Вељковић“

Далиборка Живковић, Магистар наука, ПУ,,Ната Вељковић'' Крушевац; Слободанка Миладиновић, Мастер педагог, ПУ „Ната Вељковић“

предшколско васпитање и образовање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Унапређење теоријских и стручних знања васпитача, стручних сарадника и директора за примену акционих истраживања у функцији развијања културе заједнице учења у предшколској установи.

Усвајање теоријских знања о акционим истраживањима. Сагледавање смисла и значаја примене акционих истраживања у предшколским установама. Подизање нивоа знања о кључним карактеристикама акционих истраживања у предшколским установама (учесници, критички пријатељ, рефлексија, структура и култура установе, дељено лидерство, комуникационе вештине, заједница учења, хоризонтална размена и друге). Подизање нивоа знања о стратешком и законодавном, као и подзаконском оквиру за развијање заједнице учења кроз примену акционих истраживања (и кључни појмови: ПВО, циљеви и принципи ПВО, партнерство, истраживачка пракса). Практична примена акционих истраживања у предшколским установама.

Подигнут ниво теоријских знања о акционим истраживањима; Стечена знања о смислу и значају примене акционих истраживања у предшколским установама; Подигнут ниво знања о кључним карактеристикама акционих истраживања у предшколским установама (учесници, критички пријатељ, рефлексија, структура и култура установе, дељено лидерство, комуникационе вештине, заједница учења, хоризонтална размена и друге); Подигнут ниво знања учесника обуке о стратешком и законодавном, као и подзаконском оквиру за развијање заједнице учења кроз примену акционих истраживања (и кључним појмовима: ПВО, циљеви и принципи ПВО, партнерство, истраживачка пракса); Практично примењена акциона истраживања у предшколским установама.

 • 1. дан
  • Увод: oтварање и уводна радионица
  • Корак даље ка упознавању заједнице учења и акционих истраживања - теоријски основ
  • Пауза за учеснике
  • Смисао и значај акционих истраживања - импликације у пракси
  • Кључне карактеристике акционих истраживања у предшколским установама
  • Пауза за учеснике
  • Васпитач као истраживач у грађењу квалитета рада вртића у контексту образовних политика
  • Евалуација након обуке, задатак за учеснике и даљи начини пружања подршке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2000 динара нето. На терет наручиоца падају и припадајући порези и доприноси за уговор о ауторском хонорару, као и путни трошкови од Крушевца до места реализације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Далиборка Живковић, Слободанка Миладиновић 18 3.97
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Далиборка Живковић, Слободанка Миладиновић 19 4
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Далиборка Живковић, Слободанка Миладиновић 30 3.88
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Далиборка Живковић, Слободанка Миладиновић 25 3.98

Укупно учесника: 92 | Просечна оцена: 3.96