Школа као интеркултурална заједница

Каталошки број програма: 212  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Југослав Лазић, , Прва техничка школа Крушевац

Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Југослав Лазић, , Прва техничка школа Крушевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стварање интеркултуралне школске заједнице кроз повећање интеркултуралне осетљивости, развијање интеркултуралних компетенција просветних радника и изградњу културе дијалога и поверења.

-Повећање интеркултуралне осетљивост просветних радника - Развијање интеркултуралних компетенција просветних радника - Оснаживање просветних радника за изградњу културе дијалога и поверења

По завршетку обуке се очекује да учесници: разумеју факторе који утичу на интеркултуралну осетљивост и како се она развија, примене скалу за самопроцену интеркултуралне осетљивости, разумеју компоненте интеркултуралне компетенције, примене неки од начина развоја интеркултуралних компетенција, стварају атмосферу уважавања и подржавања различитости и примењују различите приступе за изградњу културе дијалога и поверења.

 • 1. дан
  • Увод
  • Интеркултуралнa осетљивост
  • Пауза
  • Интеркултуралне компетенције
  • Пауза
  • Изградња културе дијалога и поверења у школском окружењу
  • Пауза
  • Евалуација и затварање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1400 по учеснику нето (хонорари предавачима, сертификати и материјал), плус путни трошкови. Припадајући порези и доприноси иду на терет наручиоца.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Југослав Лазић 17 3.91
2 Хотел Гранд, Крупањ Данијела Симоновић, Југослав Лазић 30 3.96
3 Хотел Гранд, Крупањ Данијела Симоновић, Југослав Лазић 30 3.94
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Југослав Лазић 10 3.85
5 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Југослав Лазић 27 3.92

Укупно учесника: 114 | Просечна оцена: 3.92