Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Каталошки број програма: 310  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија

здравствено васпитање

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање личних и професионалних компетенција запослених у образовању за разумевање значаја конструнктивног превазилажења стреса за очување менталног здравља и упознавање са вештинама које могу унапредити резилијентност

Стицање основних знања о стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености; - Упознавање са изворима стреса, препознавање фактора ризика за појаву стреса - Стицање знања и вештина за ефикасно управљање личним и професионалним стресом; - Стварање основе за развој личне стратегије трајнијег превладавања стреса упознавањем са бројним приступима, методама и техникама превенције и ублажавања стреса - Усвајање знања о међузависности мисли, емоција и понашања - Препознавање личних и усвајање нових стратегија за превладавање стреса.

Учесници успешније препознају облике стреса, као и факторе ризика за њихов настанак - Учесници су спремнији за препознавање утицаја модела емоције-мисли-понашање на настанак стреса - Учесници успешније препознају утицај усвојених образаца емоционалног реаговања на настанак стреса - Учесници су спремнији за примену техника за превазилажење стреса - Учесници успешније сагледавају могућности управљањем стресом

 • 1. дан
  • Стрес
  • Пауза
  • Породица, личност и стрес
  • Пауза
  • Повезаност мисли, емоција и понашања
  • Пауза
  • Технике управљања стресом

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Инђија Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 20 3.96
2 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 28 3.99
3 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 29 3.97
4 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 23 3.97
5 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 26 3.94
6 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 14 3.99
7 Београд Јованка Хрвачевић, Горан Кличковић 13 3.98
8 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 27 3.97
9 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 29 3.96
10 Београд Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 10 4
11 Mladenovac Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 29 3.95
12 Шабац, Хемијско текстилнма школа Шабац, Хајдук Вељкова 10 Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 29 3.99

Укупно учесника: 277 | Просечна оцена: 3.97