Савремени приступ у изради, декорисању и сервирању посластичарских производа

Каталошки број програма: 996  

Не

Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, info@assb.edu.rs, 0112698205

Андреа Жерајић, andreazerajic@gmail.com, 0112547255, 0631110777

Слободан Чавић, Мастер економиста , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Здравко Гавриловић, Мастер, Хотел Square nine Beograd/АССБ

Слободан Чавић, Мастер економиста , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Здравко Гавриловић, Мастер, Хотел Square nine Beograd/АССБ

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење и побољшање теоретског и практичног знања полазника/учесника програма у области посластичарства. Стицање знања и вештина комбиновањем различитих и иновативних техника рада при изради, декорисању и сервирању посластичарских производа.

Специфични циљеви овог семинара јесу да учесници стекну савремене практичне вештине и технике рада при изради, декорисању и сервирању иновативних посластичарских производа. Циљ програма је и да учесници унапреде и прошире своје стручно знање и вештине у области декорисања посластичарских производа, јер то је битан сегмент праћења савремених трендова у области посластичарства. Естетски изглед посластичарског производа је предуслов да би се он пласирао у понуди одређеног угоститељског објекта. Усвајањем нових техника рада при изради, обликовању, као и савремен приступ у декорисању и сервирању посластичарских производа, резултираће да учесници односно наставници осавремене како теоретску тако и практичну наставу у средњим стручним школама.

Очекивани исходи оваквог стручног семинара је да би он пружио могућност усавршавања наставника посластичарства и наставника куварства у средњим стручним школама. Тиме би они унапредили своје теоретско и практично знање, које би затим пренели својим ученицима. Шефови посластичарница и професионални посластичари кроз овакав семинар обогатиће своје знање, које ће затим моћи да примене у даљем професионалном раду као наставници/сарадници из привреде. Исход семинара би се видео и кроз примену савремених апарата за декорисање посластица, затим различитих калупа, алата и инвентара које ће учесници користити при изради, декорисању и сервирању посластичарских производа. Учесници ће овладати и коришћењем и комбиновањем различитих намирница.

 • 1. дан
  • Упознавање са учесницима и представљање семинара
  • Припрема за Карамел колач са бананама
  • Пауза
  • Припрема за Чоколадни Extreme колач
  • Припрема за Торту Remy Martin
  • Пауза
  • Припрема за Лимун тарт
  • Припрема за суфле са лешником
 • 2. дан
  • Завршавање Карамел колача са бананама
  • Пауза
  • Завршавање Чоколадног Extreme колача
  • Завршавање Торте Remy Martin
  • Пауза
  • Припрема и завршавање Суфлеа са лешницима
  • Завршавање Лимун тарта
  • Дегустација припремљених посластичарских производа и додела сертификата

15

дана: 2
бодова: 16

Цена за овај семинар би била 14400 din (120 e) по учеснику. Семинар би трајао 2 дана по 8 сати. Обухватао би теоретско предавање уз практичну демонстрацију припреме, израде, декорисања и сервирања различитих посластичарских производа, уз интерактиван и практичан рад полазника семинара са извођачима. Цена коју смо предвидели обухвата котизацију, набавку сировина, ситне једнократне опреме и материјала за практичан рад, као и обезбеђивање хране и пића за паузе за све учеснике.