Савремена техничка решења допремања радне материје на моторима СУС

Каталошки број програма: 994  

Не

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Ул. Милеве Марић 10, sprodanovic@yahoo.com, 0631506287, 0658213355 , 021499374

Слободан Продановић, sprodanovic@yahoo.com, 021499374, 0631506287, 021499374

Слободан Продановић, , Удружење за стручно оспособљавање одраслих „ЕДУТЕХ; Драган Рајковић, , Удружење за стручно оспособљавање одраслих „ЕДУТЕХ

Слободан Продановић, , Удружење за стручно оспособљавање одраслих „ЕДУТЕХ; Драган Рајковић, , Удружење за стручно оспособљавање одраслих „ЕДУТЕХ; Љиља Давидов, , Средња техничка школа Сомбор; Јосип Ошти, , ПД за консалтинг и менаџмент, Агенција Мијаиловић

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање наставника стручних предмета машинске струке са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу.

Упознавање полазника семинара са савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која егзистирају скоро две деценије на возилима а у наставном плану се једва помињу чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника

По завршетку обуке се очекује да ће наставници бити оспособљени да ученицима квалификовано објасне функцију и начин рада савремених техничких решења на возилима која нису обухваћена наставним програмом нити за њих постоји одговарајућа литература а са којима се ученици свакодневно срећу у медијима, на интернету и најважније, на пракси. Стеченим знањима на семинару се попуњава велика празнина настала између наставног програма и техничких решења која су у примени.

  • 1. дан
    • Убризгавање горива код дизел мотора
    • Убризгавање горива код ОТО мотора
    • Савремени системи развода радне материје..........
    • Сензори и актуатори на возилима

25

дана: 1
бодова: 8

Путни трошкови ............................................ 5,000,00 Дневнице...................................................... 3,000,00 Трошкови освежења учесника семинара ... 8,000,00 Радни материјал (CD за сваког учесника) .. 8,000,00 Нето хонорар реализаторима (укупно) ...... 16.000.00 Порези и доприноси ..................................... 8,000,00 Укупно ..................... 48.000.00 Цена по учеснику:.......... 1.900,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Лесковац Слободан Продановић, Драган Рајковић 25 3.94

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.94