Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Каталошки број програма: 228  

Не

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад, skolamp@eunet.rs, 0216616366, 0216621314 , 0216616366

Mирјана Лазор, ikt4all@gmail.com, 0216616366, 0641954278, 0216616366

Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, Дипломирани дефектолог, ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика,Нови Сад; Драгана Станисављевић, дипломирани дефектолог - олигофренолог, ШОСО ,,Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад

Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, Дипломирани дефектолог, ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика,Нови Сад; Драгана Станисављевић, дипломирани дефектолог - олигофренолог, ШОСО ,,Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Имплементација техника аугментативне и алтернативне комуникације у раду са децом/ученицима са отежаном и неразвијеном вербалном комуникацијом.

Упознавање са развојним током комуникације код деце. Указивање на ране знаке застоја у комуникацији. Информисање о неопходности коришћења техника аугментативне и алтернативне комуникације као инструмената замене или допуне говорне продукције код деце/особа са неразвијеном или отежаном вербалном комуникацијом. Упознавање облика и средстава потпомогнуте комуникације и адекватан одабир истих, према способностима деце/ученика. Представљање начина израдe и израда средстава за примену ААК у пракси.

Учесници препознају дете/ученика са комуникацијским потешкоћама и у односу на то развијају стратегије за подстицај функционалне комуникације. Препознају која средства аугментативне и алтернативне комуникације су применљива у односу на способности деце/ученика са којима раде. Оспособљени су да самостално израђују средства аугментативне и алтернативне комуникације.

 • 1. дан
  • Уводна реч
  • Комуникација
  • Аугментативна и алтернативна комуникација (ААК) .
  • Пауза
  • Техничка опрема и поступци израде средстава ААК
  • Пауза за ручак
  • Израда средстава ААК – комуникацијски пасоши
  • Израда средстава ААК – социјалне приче
  • Завршни део

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 5000,00 дин.(нето) Цена укључује: хонорар за предаваче, електронски материјал, штампани материјал, потрошни материјал (фолије за пластифицирање, чичак траке, магнетна фолија, лепенке, металне прстенове, фасцикле...), послужење (кафа, сок, чај, сендвич). У цену нису укључени путни трошкови и смештај за реализаторе у случају да се програм реализује у другој установи, на другој локацији