Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави

Каталошки број програма: 1031  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Љиљана Кувељић, Наставник музичког васпитања, ОШ „Младост“ Нови Београд; Драгана Нешић, Дипломирани музички педагог – мастер , ОШ „Филип Вишњић“, Београд

Љиљана Кувељић, Наставник музичког васпитања, ОШ „Младост“ Нови Београд; Драгана Нешић, Дипломирани музички педагог – мастер , ОШ „Филип Вишњић“, Београд

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенције, сензибилитета и изоштравање критеријума за конструктивнију, креативнију и функционалнију наставу музичке културе, ваннаставних, слободних наставних активности и секција.

Артикулисање детерминишућих фактора и практична примена наставних јединица, метода рада и садржаја везаних за аналитичко слушање и извођење музике.

Ефикаснија и квалитетнија настава музичке културе, ваннаставних, слободних наставних активности и секција у основној школи. Унапређивање фундаменталног знања, креативног приступа и вишеструких техника рада у настави музичке културе, ваннаставних, слободних наставних активности и секција.

 • 1. дан
  • АНАЛИТИЧКО СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Први део
  • Пауза
  • АНАЛИТИЧКО СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Други део
  • Пауза
  • ОБРАДА ПЕСАМА ПО СЛУХУ И НОТНОМ ТЕКСТУ Први део
  • Пауза
  • ОБРАДА ПЕСАМА ПО СЛУХУ И НОТНОМ ТЕКСТУ Други део

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 700 динара, за групу од 30 полазника. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.