Буди јунак/јунакиња дигиталне приче

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 476  

Да

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Драгиња Јовановић Стефановић, Мастер учитељ, ОШ „Олга Петров“, Београд; Миланка Берковић, Професор разредне наставе, ОШ „Филип Вишњић“ Београд; Веселинка Јурић, Мастер учитељ, Основна школа Филип Вишњић, Београд

Веселинка Јурић, Мастер учитељ, Основна школа Филип Вишњић, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање наставника и васпитача за учење, подучавање и оспособљавање ученика/деце за коришћење дигиталних технологија у сврхе учења и развијања креативности на безбедан и одговоран начин.

-Схватање значаја дигиталне писмености за унапређивање наставе. -Оспособљавање учесника обуке за израду мултимедијалних материјала, креирање анимираног јунака/јунакиње дигиталне приче и презентовање наставних садржаја применом мултимедије у којој су главни актери ученици. -Oспособљавање наставника/васпитача да кроз низ специфичних активности развију вештине за коришћење дигиталних алата и програма, овладају техникама за креирање наставних материјала на иновативан начин и ученицима/предшколцима омогуће да лакше и интересантније уче, проширују своја сазнања, решавају проблеме, истражују, долазе до информација, откривају, сарађују, раде у тиму и креативно стварају приче помоћу дигиталних алата.

На крају обуке наставник/васпитач ће бити у стању да: креира, снима и постави на интернет наставне материјале користећи одговарајуће програме и алате; израђује дигиталне приче уз звучне ефекте и сопственим гласом; оспособи ученике да самостално или уз помоћ наставника креирају наставне материјале употребом дигиталних програма и алата; оспособи ученике да самостално или уз помоћ наставника/васпитача креирају јунака/јунакињу дигиталне приче за потребе наставних и ваннаставних активности на безбедан и одговоран начин; васпитач у предшколској установи моћи ће да за одговарајуће активности планира, осмисли и изради видео материјал за децу предшколског узраста.

 • 1. недеља
  • Увод у обуку
  • Дигитална писменост и дигиталне компетенције
  • Дигитални програми и алати
  • Дигитални јунак, јунакиња -програм Paint
 • 2. недеља
  • Креирање дигиталног јунака и јунакиње -програм Paint
  • Функционална дигитална писменост
  • Програм PowerPoint -креирање дигиталног јунака и јунакиње
  • Креирање наставних материјала
 • 3. недеља
  • Буди јунак, јунакиња дигиталне приче-1
  • Буди јунак, јунакиња дигиталне приче – 2
  • Буди јунак, јунакиња дигиталне приче -завршне активности

45

недеља: 3
бодова: 16

Цена по учеснику је 5 000 динара за групу од 45 полазника. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Веселинка Јурић 33 3.89

Укупно учесника: 33 | Просечна оцена: 3.89