ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП РАНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Каталошки број програма: 883  

Не

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Александар Стојановић, Доктор пeдагошких наука, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац ; Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац

Александар Стојановић, Доктор пeдагошких наука, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац ; Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапређивање знања, умења и вредносних ставова практичара (васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника) у предшколским установама о значају примене холистичког приступа у раном развоју у светлу Основа програма „Године узлета“.

– Унапређивање знања о значају раног развоја и заснованости интегрисаног приступа учењу и развоју на схватању детета као целовитог, интерактивног и креативног бића; – унапређивање теоријских и функционалних знања о холизму, савременим педагошким приступима и циљевима усмереним на дете; – обогаћивање знања и умења из области непосредне примене холизма; – препознавање потреба праксе и унапређивање умења у домену подршке целовитог приступа детету и његовој добробити у реалном програму кроз односе и делање; – сензибилизација практичара за преиспитивање непосредног рада са децом у светлу Основа програма „Године узлета“; – оснаживање васпитача за развијање реалног програма уз примену холистичког приступа и одговарајућих стратегија.

– Примењују усвојена знања о холистичкој природи раног развоја детета у развијању реалног програма и непосредном раду да децом; – разумеју и примењују у пракси постулате еманципаторне, интерактивне и конструктивистичке педагогије; – примењују усвојена знања о интегрисаном приступу учењу предшколске деце; – интегришу методе и технике непосредног рада са децом које се заснивају на холистичком приступу у развијању теме/пројекта; – успешно доприносе подршци добробити детета у реалном програму; – успешно примењују стратегије практичара у развијању програма „Године узлета“ (развијају интегрисани приступ у планирању, избору поступака, праћењу, документовању и вредновању квалитета); – боље разумеју значај рефлексије и саморефлексије.

 • 1. дан
  • Психолошке теорије и савремена истраживања раног развоја - темељи холистичког приступа
  • Пауза
  • Карактеристике развоја и учења деце предшколског узраста – холистички приступ
  • Пауза
  • Савремене педагошке теорије - оквир холистичког и интегрисаног приступа раном развоју и учењу
  • Пауза
  • Развијање реалног програма уз примену холистичког приступа и одговарајућих стратегија васпитача

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара - цена укључује: надокнаду за реализаторе и штампани материјал за рад. Посебно плаћање путних трошкова за реализаторе. Напомена: У току трајања пројекта КЕY, учесници овога пројекта (запослени у предшколским установама) су ослобођени плаћања. Напомена се односи на реализацију програма у Центру за целоживотно учење у Вршцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац Александар Стојановић, Тања Недимовић 28 3.98
2 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац Александар Стојановић, Тања Недимовић 27 3.89
3 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац Александар Стојановић, Тања Недимовић 25 3.94
4 Центар за образовање Крагујевац Александар Стојановић, Тања Недимовић 30 3.99
5 ПУ „Врачар”, вртић „Луња”, Метохијска 42, Врачар, 11000 Београд Александар Стојановић, Тања Недимовић 30 3.95
6 ПУ „Врачар”, вртић „Бисер”, Светозара Марковића 14–16, Врачар, 11000 Београд Александар Стојановић, Тања Недимовић 28 3.99

Укупно учесника: 168 | Просечна оцена: 3.96