"Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи"

Каталошки број програма: 9  

Не

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију, Рајкаод Расине 11,11000 Београд, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 06580177004

Дивна Димитријевић, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 0658017004

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање запослених у образовању и конструктиван приступ решавању проблема и неспоразума у коме се трећа неутрална страна појављује у улози медијатора. Стварање толерантне атмосфере међу запосленима и међу ученицима

Оспособљавање наставника а потом и ученика за самосталну примену медијације . Развијање вршњачке медијације као вид помоћи наставницима и ученицима да сагледају проблеме које имају, открију разлоге до којих долази до конфликта. Подстицање мишљења, решавање проблема, доношење одлука и прављење избора, нова сазнања, јасно изражавање потреба, осећања, мишљења, уверења, модел комуникације који води разумевању и повезивању. Тумачење невербалне комуникације и медијацији. Тумачење емоција у процесу медијације

Стварање позитивне атмосфере у учионици , оснаживање ученика да јасно изражавају своје ставове, мишљења као и да уважавају различите ставове, стварање и јачање самопоуздања.

  • 1. дан
    • Медијација - уводни део, историјски развој, начела медијације
  • 2. дан
    • Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику 4000,00 рсд. У цену је урачунат комплетан штампани материјал за обуку, послужење и израда сертификата.