Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Каталошки број програма: 832  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717, 0113543316 , 0113058718

Катарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 0648429352, 0642605941, 0113058718

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа "Чукарица", Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Оснаживање учесника за грађење квалитетних односа, са одраслима и са децом, као основе за покретање и подршку развојних промена.

Јачање капацитета учесника за препознавање подржавајућих и ометајућих фактора у грађењу односа. Оснаживање за сагледавање властитих капацитета за дефинисање постепених промена као предуслов личног и професионалног развоја и унапређивања васпитно-образовне праксе. Оснаживање за грађење односа са децом, уз уважавање детета као компетентне особе способне да активно учествује у свом развоју; вођење дијалога са децом (кроз игру) усмереног на позитивне подстицаје, јачање потенцијала детета за саморегулацију уз подршку вршњачке групе. Оспособљавање за креирање позитивне, недискриминативне социјалне климе у којој се граде аутентични људски односи и вредности културе заједнице учења, а подршка учењу и развоју остварује кроз заједничко учешће.

Полазници су упознати са појмом, значајем и начинима грађења квалитетних односа и препознају подржавајуће и ометајуће факторе; Пораст мотивације за покретање постепених промена у циљу личног и професионалног развоја и унапређивања васпитно-образовне праксе; Појачана сензибилност за уважавање детета као компетентне особе која активно учествује у свом развоју и грађењу односа са другима; Оспособљеност за примену стратегија којима се подстиче развој саморегулације код деце и за вођење уважавајућег дијалога сам децом; Оспособљеност полазника за креирање социјалне климе у којој се уважавају различитости, негују узајамно поверење, размена и подршка и подстиче развијање културе заједнице учења

 • 1. дан
  • 1.тема: Подршка развоју на темељу грађења односа
  • пауза
  • 2. тема: Препреке и могућности за грађење односа
  • пауза
  • 3. Дијалог са децом – Упознавање са моделом комуникације са децом као равноправним учесницима у дија
  • пауза
  • 4.Технике – начини развијања дијалога кроз игровне активности у групи деце

30

дана: 1
бодова: 8

60 000 Укупна цена за групу од 30 учесника је 60 000 динара. У цену су урачунати ауторски текстови за све учеснике, штампани, потрошни материјал и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ " Лане" , Краља Петра бб, Калуђерица, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 30 3.99
2 Predškolska ustanova „Naša radost”, Sopot, Kneza Miloša 8 Катарина Ђурић, Јелица Гагић 28 4
3 ПУ "11.април", Нови Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 23 3.98
4 ПУ " Стари Град" Вртић "Скадарлија" Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.98

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.99