Мобилни свет наставе

Каталошки број програма: 319  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Тања Радованов, мастер, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда

Тања Радованов, мастер, Економско-трговинска школа Кикинда; Емил Хофгезанг, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, мастер, ОШ Вук Караџић, Кикинда

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење клауд система, мобилних уређаја (паметних телефона), таблет уређаја у комбинацији са рачунаром у комуникацији, ажурирању документације, ресурса који се користе у настави њихових предмета.

Специфични циљеви су да наставници: - науче како да час учине занимљивијим коришћењем мобилних уређаја и рачунара - користе и прилагођавају садржаје наставних јединица коришћењем мобилних уређаја и рачунара, - овладају вештинама обраде преузетих ресурса са интернета које ће користити у настави - овладају вештинама израде и употребе налога на клауд сервисима - унапреде наставне методе својих часова - науче да конфигуришу клауд сервис на свом рачунару и мобилном уређају

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица Сервис у облаку, рад у облаку Пауза за кафу Инсталирање облака на ПиСи рачунару Пауза за ручак Инсталирање облака на мобилном уређају Пауза за кафу Google упити Завршне активности

20

дана: 1
бодова: 8

2.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "Павел Савић", Шајкашка 34, Нови Сад Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 20 3.91
2 Чачак, Регионални центар, Цара Душана бб Тања Радованов, Емил Хофгезанг 19 3.85
3 ОШ "Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 17 3.96
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 6 4
5 ОШ "Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци Тања Радованов, Емил Хофгезанг, Сања Рацков 19 3.99

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.94