Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”

Каталошки број програма: 804  

Не

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија", Корнелија Станковића 39/20, Нови Сад, harmonija.c@gmail.com, 064/2538508

Јелена Бранковић, harmonija.c@gmail.com, 0216519010, 0642538508

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"; Милана Рајић , /, Институт за психологију, Београд; Наташа Вукин , /, ПУ“Радост“, Нови Бановци

Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"; Милана Рајић , /, Институт за психологију, Београд; Сања Таталовић Воркапић, dr. sc. (opća psihologija), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Споменка Дивљан, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Неда Аврамов Ђилас , /, ПУ „Бошко Буха“ Инђија; Мирјана Растовић Келовић , дипл. дефектолог- логопед, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Мирјана Бановић , Дипломирани психолог мастер, предшколска установа Dreamland; Јелена Радаковић, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Наташа Вукин , /, ПУ“Радост“, Нови Бановци

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оснаживање и едукација практичара за развој и имплементацију кључних елемената модела транзиције детета из породице у вртић

Разумевање значаја активног учешћа детета као креатора/кокреатора прилика за истраживање, овладавање, интегрисање Вртићанина као нове улоге детета;Развијање капацитета практичара за учешће родитеља у планирању и реализацији транзиције,темељених на претходним искуствима детета (“коферче детета”)и породице, као полазишта за планирање транзиције;Јачање сензитивности практичара за успостављање квалитетних односа са дететом и око детета, који омогућавају подршку учешћу и добробити детета, и грађењу компетенција за целоживотно учење;Планирање транзиције као контекстуалне, са мрежом односа око детета у заједници као подршке транзицији детета, те разликовање у односу на адаптацију;Развијање компетенција за документовање и праћење транзиције;

Учесници ће након обуке бити оспособљени да креирају јединствен модел транзиције за своју установу, обликован културом и структуром вртића и културом заједнице.

 • 1. дан
  • ЗНАЧЕЊЕ “АДАПТАЦИЈЕ”- ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ТРАНЗИЦИЈЕ И ПРИКАЗ МОДЕЛА
  • Пауза за кафу
  • ВРТИЋАНИН - ЖИТЕЉ ВРТИЋКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  • Пауза за ручак
  • АКТИВНО УЧЕШЋЕ ПОРОДИЦЕ У ТРАНЗИЦИЈИ ДЕТЕТА
  • Пауза за кафу
  • МОДЕЛ ТРАНЗИЦИЈЕ ДЕФИНИСАН КУЛТУРОМ ЗА ЗАЈЕДНИЦЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.500,00 РСД или 75.000,00 РСД за групу од 30 учесника.У цену су урачунати нето хонорари за водитеље едукативног семинара и штампани материјал за учеснике који се користи током семинара.У цену нису урачунати путни трошкови као ни порези и доприноси које такође сноси наручилац семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за подршку раном рзавоју и породичним односима "Хармонија", Корнелија Станковића 39/4, Нови Сад Олгица Стојић, Споменка Дивљан 8 3.98
2 Центар за стручно усавршавање Чачак Олгица Стојић, Неда Аврамов Ђилас 29 3.97
3 ПУ"Радост" Нови Бановци Олгица Стојић, Споменка Дивљан 30 3.97

Укупно учесника: 67 | Просечна оцена: 3.97