Тематско/пројектно планирање у функцији интегрисаног приступа учењу

Каталошки број програма: 876  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Јасмина Вулетић, Професор педагогије, ПУ „Наше дете“ Шабац; Станиша Чабаркапа, Дипломирани педагог, ПУ“Бамби“Лозница

Јасмина Вулетић, Професор педагогије, ПУ „Наше дете“ Шабац; Станиша Чабаркапа, Дипломирани педагог, ПУ“Бамби“Лозница

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапређивање праксе развијања реалног програма у васпитној групи

Упознавање са програмским приступом усмереним на односе. Оснаживање васпитача да процењују и уважавају дететова рана искуства и да на темељу те процене обезбеђују програмски контекст у коме ће се омогућити деци да трагају за одговорима на питања која сама постављају. Овладавање техникама за: - избор пројектних тема релевантних за децу (да помаже деци да артикулишу проблем, поставе питања која су за њих смислена и вредна истраживања), - структурирање пројекта (отварање,развијање и затварање), - птаћење, вредновање и документовање пројекта(сагледавање процеса учења и заједничког учешћа). Овладавање техникама промишљања праксе која пружа подршку детету.

Да учесници обуке употпуне знања о потенцијалима и бенефитима пројектног приступа учењу, заснованог на подршци добробити кроз односе и делање са посебним освртом на улогу пројектног приступа у остваривању интегрисаног учења. Да учесници обуке употпуне знања о значају ослушкивања иницијативе и предлога деце, размени претходних искустава при дефинисању пројектних тема(суштинских питања) и овладају техникама уношења провокација за заједничко истраживање са децом. Оснаживање васпитача да граде односе засноване на: - властитој укључености; - одржавању баланса и - уважавању детета. Детаљније упознавање са структуром пројеката и начином документовања пројектних активности као и са техникама праћења ситуација учења и учешћа деце.

 • 1. дан
  • Различита теоријска полазишта у креирању Основа програма ПВО
  • Пауза
  • Интегрисано учење и пројектни приступ планирању
  • Пауза
  • Структура теме/пројекта
  • Пауза
  • Праћење и документовање програма заснованог на пројектном приступу
  • Еваулација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2.0000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (60.000,00). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Јелица Обрадовић" Младеновац Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 30 3.99
2 ПУ "Наша радост", Суботица Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 28 3.97
3 ПУ " Плави Чуперак" , Тител Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 22 4
4 ПУ "Пчелица", Владичин Хан Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 30 4
5 ПУ "Маслачак", Сјеница Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 30 3.98
6 Центар за стручно усавршавање Шабац Јасмина Вулетић, Станиша Чабаркапа 30 3.98

Укупно учесника: 170 | Просечна оцена: 3.99