Дидактички материјал и апликације за развој пажње и вештина читања и писања

Каталошки број програма: 240  

Не

ОШ "Милоје Павловић", Милосава Влајића 1, Београд, osmilojepavlovic@gmail.com, 0641803767, 0641295881 , 0113552153

Александра Буковица, abukovica54@gmail.com, 0641803767, 0641803767, 0113552153

Александра Буковица, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"; Јелена Митић, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"

Александра Буковица, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"; Јелена Митић, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење вештина и компетенција наставника у области примене савремених технологија кроз употребу апликација у раду и софтвера за израду дидактичког материјала; Унапређење и прилагођавање наставе ученику са проблемима пажње, читања и писања.

Упознавање са апликацијама за образовање ученика са проблемима пажње, читања и писања: Лако са Марком, Понашалица, Сboard, Азбука, Буквар, АБЦ Маестро, Ћирилица, Писалица... и софтвера за израду дидактичког материјала: Boardmaker, Gou Talk i Picto Selector; Оспособљавање наставника и стручних сарадника, педагошких асистената за коришћење апликација и софтвера у свакодневном раду; Употреба апликација и дидактичког материјала за унапређење наставе- адаптиране свеске за читање и писање, комукацијске картице и табле; Стицање вештина за индивидуализацију наставе; Оспособљавање наставника за прилагођавање наставе ученицима са проблемима пажње, читања и писања.

Наставници су упознати са доступним апликацијама и софтверима за израду дидактичког материјала; Знају да их инсталирају и израђују дидактички материјал из поментих софтвера; Унапређење способности наставника за употребу ИКТ-а на часу; Наставници користе апликације и софтвере у раду; Наставници успешније реализују наставне садржаје са ученицима са проблемима пажње, читања и писања; Индивидуални приступ ученицима.

  • 1. дан
    • Поремећај пажње
    • Дислексија- проблеми у читању
    • Дисграфија- проблеми у писању

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000,00 и обухвата хонораре и радни материјал. Трошкове пута и смештај за реализацију ван Београда сноси наручилац програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Александра Буковица, Јелена Митић 24 3.99
2 Вршац Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.93
3 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно" Призренска 37, Земун, Београд Александра Буковица, Јелена Митић 19 3.94
4 ОШ "Антон Скала" Петра Чајковског 2а, Београд Александра Буковица, Јелена Митић 30 3.97
5 Београд Александра Буковица, Јелена Митић 20 3.99

Укупно учесника: 123 | Просечна оцена: 3.96