Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Каталошки број програма: 83  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд

Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих-унапређење социјалних вештина потребних за превенирање и поступање у конфликтним ситуацијама у циљу стварања безбедног окружења и промовисања конструктивнe комуникације

-Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене конструктивних и ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у конфликтним ситуацијама, као и у ситуацијама када постоји угрожавање или могућност угрожавања права, достојанства и безбедности детета, ученика или запосленог, а ради постизања безбедног окружења за остваривање васпитно-образовних циљева у установи -Унапређење социјалних и комуникационих вештина, посебно у конфликтним и стресним ситуацијама -Стицање знања о особинама личности и утицају на социјалну средину -Оснаживање компетенција самоевалуације васпитача и наставника у процени ефеката сопствених облика понашања према деци, ученицима, родитељима и колегама -Управљање негативним емоцијама

- Учесници стичу знања о начинима за унапређење својих социјалних и комуникационих вештина у конфликтним ситуацијама, о утицају сопственог понашања у конфликтним ситуацијама и утицају конфликта на јављање потенцијалних безбедносних ризика -Учесници се боље упознају са својим правима и обавезама, као и законским актима и правилницима који регулишу поступање у ситуацији угрожености права, достојанства или безбедности детета, ученика или запосленог -Учесници стичу више самопоуздања

 • 1. дан
  • 1. Изазови у комуникацији
  • Пауза
  • 2. Законски оквир за процену и поступање у конфликтним ситуацијама у васпитно-образовним установама
  • Пауза
  • 3. Конструктиван приступ решавања конфликата и превазилажења стресних ситуација
  • Пауза
  • 4. Ненасилна комуникација као превенција појаве и продубљивања конфликата

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Светозар Милетић", Светозара Марковића 55, Врбас Биљана Михаиловић, Љиљана Игњатовић 28 3.98
2 Геодетска техничка школа, Београд, Милана Ракића 42 Љиљана Игњатовић, Ружица Петровић Гашевић 26 3.98
3 ОМШ "Теодор Тоша Андрејевић", ЈНА 140, Рума Јованка Хрвачевић, Биљана Михаиловић 22 3.98
4 ОМШ "Теодор Тоша Андрејевић", ЈНА 140, Рума Љиљана Игњатовић, Ружица Петровић Гашевић 18 3.99
5 ПУ "Наша радост", Мачков камен 5, Крупањ Јованка Хрвачевић, Биљана Михаиловић 30 3.99
6 ОШ "Душан Јерковић", Жарка Зрењанина 36, Банатски Карловац Љиљана Игњатовић, Ружица Петровић Гашевић 29 3.88
7 ПУ "Полетарац", Алибунар, Вука Караџића 6 Љиљана Игњатовић, Ружица Петровић Гашевић 28 3.99
8 ПУ "Наша радост", Бујановац, Вука Караџића бб Љиљана Игњатовић, Ружица Петровић Гашевић 30 3.95
9 Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд, Краљице Наталије 31 Јованка Хрвачевић, Биљана Михаиловић 19 3.95

Укупно учесника: 230 | Просечна оцена: 3.97