,, Дидактичке игрице за децу паметнице“

Каталошки број програма: 448  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Сузана Мијушковић, висока стручна спрема, Основна школа „Николај Велимировић“ Шабац; Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ ,,Наше дете“

Сузана Мијушковић, висока стручна спрема, Основна школа „Николај Велимировић“ Шабац; Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ ,,Наше дете“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање знања о унапређењу квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала кроз упознавање значаја правилног избора ручно израђеног материјала за остваривање предвиђених исхода.

Усвајање знања о дечијем развоју и напредовању применом дидактичких игара уз употребу ручно израђених дидактичких материјала: развоја фине моторике, практичних вештина, логичко-математичког мишљења, читања и писања , упознавања света око нас, развоја говора, развоја пажње и концентрације код деце и ученика. Обука и развијање стваралачког потенцијала учесника активним учешћем на радионицама за израду и примену дидактичких материјала. Стварање подстицајне средине за учење едукацијом и оспособљавањем учесника за израду и примену дидактичких материјала рециклирањем амбалаже.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници стећи и проширити знања о значају коришћења ручно израђених дидактичких материјала, имати развијену свест о начину унапређења дечјег учења и развоја уз помоћ ручно израђених дидактичких материјала. Очекује се да ће учесници кроз радионице практичне израде материјала развити вештине за самосталну израду, да ће израђивати и употребљавати дидактичке материјале у својим одељењима и групама према захтевима наставног плана и програма, актуелног пројекта. Оснаженост за хоризонталну едукацију у свом колективу и у сарадњи са родитељима и локалном заједницом.

 • 1. дан
  • Дидактичке игре и дидактички материјали
  • Компетенције у коришћењу дидактичких игара и дидактичких материјала
  • Пауза
  • Ручно израђени дидактички материјали у пракси –приказ игара са материјалима
  • радионицe –практичан рад Дидактичке игре и материјали за развој фине моторике и практичних вештина
  • Пауза
  • Дидактички материјали и дидактичке игре у настави почетног читања и писања
  • Дидактички материјали за развој логичко-математичког мишљења
  • ПАУЗА
  • Назив теме Дидактички материјали за упознавање света око нас
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.