Даровито дете у школи и шта са њим

Каталошки број програма: 237  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Обогаћивање знања наставника о феномену даровитости, сензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, стицање знања о облицима и методама васпитно-образовног рада са даровитим ученицима у основној школи

Стицање знања о природи феномена даровитости, о факторима развоја даровитости, о различитим типовима и нивоима даровитости, о специфичностима породичног и емоционалног статуса даровитих ученика, о даровитима који подбацују; унапређење наставничких вештина значајних за напредовање даровитих ученика, стицање знања о специфичним васпитно-образовним потребама даровитих, о процесу откривања и идентификације даровитих, о методама и облицима васпитно- образовног рада са даровитим ученицима, укључујући и индивидуални образовни план за даровите ученике (ИОП3)

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - разликују традиционалне и савремене научне концепције даровитости - препознају даровитог ученика, укључујући различите типове и нивое даровитости - примене наставничке вештине које подржавају развој и напредовање даровитих ученика - одговорe на образовне потребе даровитих ученика - примене различите методе и облике васпитно-образовног рада са даровитим ученицима - препознају проблем подбацивања даровитих - израде адекватан педагошки профила даровитог ученика - израде и реализују индивидуални образовни план за даровитог ученика (ИОП3) - пруже свеобухватну подршку даровитим ученицима у васпитно-образовном процесу

 • 1. дан
  • Отварање семинара, представљање учесника, појмовна одређења даровитости
  • Пауза
  • Научне концепције даровитости
  • Пауза
  • Новија истраживања даровитости значајна за школску праксу и имплицитне теорије о даровитости
  • Пауза
  • Развој даровитости, типови и нивои даровитости
 • 2. дан
  • Породични и емоционални статус даровитог детета
  • Пауза
  • Васпитно-образовне потребе даровитих ученика
  • Пауза
  • Идентификација даровитих и облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима у основој школи
  • Пауза
  • Индивидуални образовни план за даровите ученике у основној школи; Подбацивање даровитих ученика

30

дана: 2
бодова: 16

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 18 3.96
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 18 3.98

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.97