Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 811  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Јачање професионалних компетенција учесника,трагање за оптималним решењима у подизању квалитета непосредног рада са потенцијално даровитом децом,сензибилизација васпитача на потребе даровитих у складу са новом програмском концепцијом Године узлета

Стицање знања о феномену и природи даровитости, о њеном развоју, о карактеристикама породице даровитог детета, о правовременом уочавању потенцијално даровите деце, улога васпитача у развоју реалног програма са даровитом децом, стицање знања о стратегијама рада у вртићу. Помоћ у практичној примени Нових основа Године узлета - део везан за унапређење вештина препознавања и одговарања на специфичне развојне и образовне потребе даровите деце

По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да: - препознају потенцијално даровито дете, укључујући различите типове и нивое даровитости - примене кључне принципе васпитача у развоју реалног програма са даровитом децом у вртићу - подстичу активно учење и креативно мишљење потенцијално даровите деце - примене различите стратегије рада васпитача са даровитом децом у складу са њиховим развојним и образовним потребама и подрже развој и напредовање даровите деце у вртићу - примене пројектни приступ оријентисан на добробит детета кроз односе у реалним ситуацијама делања - примене у раду низ на семинару обрађених игровних активности предвиђених за подстицање различитих дечијих способности и учење кроз истраживање и игру

 • 1. дан
  • Ко је даровито дете?
  • Пауза
  • Развој даровитости, типови и нивои даровитости, особине и васпитно-образовне потребе даровите деце
  • Пауза за ручак
  • Начела и модели рада са даровитом децом предшколског узраста у вртићу
  • Пауза за кафу
  • Активности,игре (отворена,проширена,вођена игра) за подстицање различитих способности даровите деце

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 4
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 29 3.97

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.99