Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Каталошки број програма: 51  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих - унапређење знања и социјалних вештина потребних за превенирање, препознавање и поступање у кризним ситуацијама у васпитно- образовним установама.

- Стицање знања о појмовима и врстама кризних ситуација - Стицање знања о најчешћим облицима кризних ситуација у васпитно-образовним установама - Oснаживање компетенција васпитача и наставника у правцу стицања сазнања о психолошким реакцијама у кризи одраслих, деце предшколског узраста, школског узраста и адолсецената - Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у кризним ситуацијама, а ради постизања безбедног окружења за боравак и остваривање васпитно-образовних циљева у установи

- Учесници су оспособљени за препознавање врста, карактеристика и последица кризних ситуација, као и значаја ефикасног поступања и управљања групом у превенирању и поступању у кризним ситуацијама - Учесници су потпуније упознати са постојећим препорукама Министарства просвете и протоколима за поступање у кризним ситуацијама - Учесници су оспособљени за примену когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању емоцијама и понашањем у кризи

 • 1. дан
  • 1. Кризне ситуације
  • Пауза
  • 2. Психолошке реакције у кризним ситуацијама
  • Пауза
  • 3. Реаговање у кризним ситуацијама
  • Пауза
  • 4. Превенција кризних ситуација и превенција ПТСПа

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорaр, хонорар за координацију пројекта, надокнаде за два предавача, приручник у електронској форми, израда потврда о учествовању на семинару, путни трошкови за два предавача

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Интернационални универзитет, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 20 3.95
2 Интернационални универзитет, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар Тамара Баковић Грче, Јованка Хрвачевић 28 3.98
3 ПУ "Наша радост", Радоја Домановића 10, Рача Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 30 3.97
4 ОШ "Жарко Зрењанин", Краља Петра првог 73, Обровац Марина Надејин Симић, Невена Ловринчевић 20 3.98

Укупно учесника: 98 | Просечна оцена: 3.97