Стрес у школи - превазилажење, промена

Каталошки број програма: 181  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Александра Јовановић Ђукић, Дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега; Александра Јовановић Ђукић, Дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Да се код учесника формира потпуно разумевање појма стреса, рационалан приступ стресним ситуацијама и упознавање са позитивним стратегијама превазилажења стреса

Разумевање појма стреса и професионалног стреса, његових последица и утицаја на све аспекте личности и професионалн учинак; препознавање извора стреса и симптома стреса; специфичности стреса у школи; упознавање са техникама за превазилежење стреса, рационалан приступ стресу; примена позитивних/конструктивних стратегија за превазилажење стреса; коришћење стреса као шансе за развој; успостављање мреже подршке и конструктивне комуникације у превазилажењу стресних ситуација; помагање у решавању стресних ситуација другим учесницима у процесу образовања (ученици, родитељи, колеге...)

Учесници ће умети да препознају потенцијално стресне ситуације и њихове ефекте, нарочито у школском окружењу; умеће да разумеју дејство стресора, да превенирају негативне ефекте стресора; да препознају продуктивне начине превазилажења стреса; да осмисле сопствене моделе позитивног изласка из стреса, да упуте друге учеснике у стресу на позитивне начине решавања стресних ситуација; да препознају професионални стрес и сагоревање на послу и евентуалне ефекте на професионалну ефикасност и школски етос; да формирају и одржавају мрежу подршке за превазилажење стреса; да стресу приступају као могућности за активан и продуктиван став, лични и професионални развој.

 • 1. дан
  • 1. Појам и врсте стреса - стрес у школи
  • Пауза
  • Фазе стреса, симптоми стреса
  • Пауза
  • Позитивне стратегије за превазилажење стреса
  • Пауза
  • Могућности и видови подршке у превазилажењу стреса

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "14. октобар", Обреновачки пут 132 Барич Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 30 3.95
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 27 3.99
3 ОШ "Христо Ботев", Христо Ботев бр. 3 Димитровград Александра Јовановић Ђукић, Драгана Ђурић 29 3.98

Укупно учесника: 86 | Просечна оцена: 3.97