Како оцењивањем унапредити учење?

Каталошки број програма: 569  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Александра Милетић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Слађана Ђорђевић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Слађана Капларевић, , Економско-трговинска школа Крушевац

Александра Милетић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Слађана Капларевић, , Економско-трговинска школа Крушевац

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање компетенција наставника да вредновање постигнућа ученика буде у функцији даљег учења.

- Оснаживање наставника да формативно и сумативно оцењују у складу са прописима - Унапређивање компетенција наставника за креирање и примену јасних критеријума вредновања - Оснаживање наставника да оцењивање буде у већој мери информативно и инструктивно -Јачање компетенција наставника за креирање и примену инструмената и техника за формативно и сумативно вредновање постигнућа ученика

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за: - креирање јасних критеријума оцењивања; - примена критеријума вредновања; - креирање инструмената и техника за праћење постигнућа ученика - примена техника и инструмената у формативном и сумативном оцењивању које ће бити у функцији даљег учења

 • 1. дан
  • Значај оцењивања
  • Какво оцењивање треба да буде?
  • Креирање и примена критеријума за оцењивање ученика
  • Креирање инструмената за праћење и вредновање остварености исхода
  • Примена инструмената за формативно и сумативно оцењивање
  • 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 1.800 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На његов терет падају и припадајући порези за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Свети Кирило и Методије", Димитровград Александра Милетић, Слађана Капларевић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99