Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Каталошки број програма: 302  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Дејана Великић Зорић, МА Психолог, Инфостуд; Оливера Секулић-Бартош, Мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет; Бојана Филиповић, Мастер психолог, Универзитет у Новом Саду, Филозофски Факултет

Дејана Великић Зорић, МА Психолог, Инфостуд; Оливера Секулић-Бартош, Мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет; Бојана Филиповић, Мастер психолог, Универзитет у Новом Саду, Филозофски Факултет

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Идентификација најчешћих стресних ситуација, усвајање техника за суочавање и управљање стресом и прављење индивидуалног плана за превенцију сагоревања на послу.

Упознавање са теоријским концептима стреса и здравља на раду -Идентификација стресних ситуација на послу -Идентификација индикатора (последица) стреса (бес, страх, анксиозност, хронична брига, конфликти, слабија радна ефикасност) -Усвајање когнитивних и бихејвиоралних техника управљања стресом -Технике за ублажавање симптома стреса (вежбе релаксације и дисања) -Израда личног акционог плана за управљање стресом.

Након семинара учесници ће: 1.Разумети појам стреса са научне перспективе 2.Моћи да разликују Еустрес и Дистрес 3.Знати да препознају индивидуалне изворе стреса и негативне последице стресних ситуација (на психолошком и биолошком нивоу) 4.Развијати унутрашњи локус контроле и самоодговорност за своје ментално здравље 5.Усвојиће конструктивне стратегије и технике за суочавање са стресом 6. оснажиће се за примену научених техника у различитим ситуацијама на послу (комуникација са захтевном децом и њиховим родитељима, сарадња и комуникација са колегама, организација посла, баланс пословног и приватног живота...)

  • 1. дан
    • 1. Концепт стреса
    • 2. Конструктивна и неконструктивна осећања
    • 3.РЕБТ теорија
    • 4.Технике за управљање стресом и негативним емоцијама базиране на РЕБТ приступу

28

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику