Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 20  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, ОШ ,,Иво Андрић''; Маринко Петковић, , ШОСО “Милан Петров; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Тања Јовичић, , Средња школа, Крупањ

Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, ОШ ,,Иво Андрић''; Маринко Петковић, , ШОСО “Милан Петров; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Тања Јовичић, , Средња школа, Крупањ

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција полазника за остваривање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз ваннаставне активности.

Развијање свести о значају васпитне улоге образовно-васпитних установа. Препознавање ваннаставних активности као алата за развијање позитивних особина личности ученика. Упознавање учесника са законском подлогом и теоријским основама за реализацију ваннаставних активности. Оспособљавање учесника за избор, планирање, промоцију, реализацију и процену ефеката ваннаставних активности. Развијање код учесника вештина потребних за организовање и координацију реализације ваннаставних активности. Унапређивање компетенција учесника за сарадњу са запосленима, родитељима и локалном заједницом у реализацији ваннаставних активности.

Након завршене обуке, очекује се да ће учесници бити у стању да: - разумеју значај васпитне улоге образовно-васпитних установа, - изаберу или осмисле ваннаставне активности, - дефинишу циљеве и исходе изабраних активности, - направе планове за реализацију конкретних ваннаставних активности, - анимирају учеснике и добију подршку из редова ученика, запослених, родитеља и локалне заједнице, - организују и координирају реализацију планиране активности, - промовишу, прате и процењују ефекте реализоване активности, - употребе процену ефекета за планирање будућих активности.

  • 1. недеља
    • Уводни појмови и планирање ваннаставних активности
  • 2. недеља
    • Учесници и подршка реализацији ваннаставних активности
    • Промоција, праћење и процена ефеката ваннаставних активности

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Маринко Петковић, Тања Јовичић 7 3.99
2 Бојана Никић Вујић, Тања Јовичић 8 4
3 Јелена Зељковић, Тања Јовичић 15 3.99
4 Јелена Зељковић, Тања Јовичић 9 4
5 Јелена Зељковић, Тања Јовичић 20 3.98

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.99