Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Каталошки број програма: 581  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Наташа Николић, магистар, ОШ „Вељко Дугошевић“, Браничево; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, /

Наташа Николић, магистар, ОШ „Вељко Дугошевић“, Браничево; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Усвајање знања о могућностима јачања концентрације и мотивације ученика ради успешнијих постизања циљева и исхода у свим наставним областима

Упознавање са начинима ослобађања природних својстава деце Стицање знања о значају и начинима подстицања чула и чулности у циљу јачања концентрације и мотивације Усвајање знања о значају и могућностима фокусирања и одвајању битног од небитног Упознавање са поступцима подстицања позитивних емоција у сврху бољег и трајнијег запамћивања градива Истраживање нових могућности хобија у подстицању концентрације и мотивације Подсећање на традиционалне игре на које смо заборавили а које имају за циљ јачање концентрације или мотивације као и усвајање знања о новим играма које јачају концентрацију и подстичу мотивацију.

Учесници су се упознали са начинима ослобађања природних својстава ученика и стекли знања о начинима подстицања чула и чулности за брже и успешније постизање циљева и исхода наставних предмета. Учесници су усвојили знања о начинима фокусирања и одвајања битног од небитног и оспособљени су да та знања пренесу својим ученицима ради постизања што бољег успеха у различитим наставним предметима. Учесници су се упознали са новим практично применљивим примерима запамћивања наставног градива. Учесници су истражили и усвојили знања о новим могућностима коришћења хобија у сврху подстицања мотивације и јачања концентрације ученика. Учесници су истражили већ постојеће и осмислили нове игре на основу датих примера које могу применити у настави.

 • 1. дан
  • Концентрација и мотивација као природно својство
  • Пауза
  • Чулност јача концентрацију и мотивацију
  • Пауза
  • Фокусирањем и далековидошћу до изузетности
  • Пауза
  • Емотивни доживљај се памти
  • Пауза
  • Хоби- помоћ у концентрацији и мотивацији
  • Пауза
  • Игре на које смо заборавили и оне нове за јачање концентрације и подстицање мотивације
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику је 1.700,00 динара Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава програм, радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Наташа Николић, Павле Ковачевић 18 3.89
2 ОШ "Никола Тесла", Маршала Тита 39, Лештане Наташа Николић 7 3.92

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.91