УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА - онлајн

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 194  

Да

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад

Стефан Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Никола Тесла" Винча; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање и развијање васпитних компетенција наставника и осталих учесника у наставном процесу.

Унапређивање компетенција полазника за реаговање изазове у области васпитног рада и остваривања васпитних задатака и исхода у настави. Едукација полазника о месту, улози и значају школског васпитања са освртима на значај моралног васпитања и јединственог васпитног деловања унутар одељња/групе и установе. Упознавање полазника са стереотипима и заблудама у васпитању. Оснаживање полазника за препознавање различитих васпиних стилова и за адекватно реаговање на исте. Обука и увежбавање полазника у примени нових стратегија, алата и метода у васпитању и у сарадњи са родитељима. Мотивација полазника за примену васпиттних метода и техника које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика.

Очекује се да су по завршетку обуке полазници: - употпунили сазнања о улози школског васпитања и значају јединственог васпитног деловања унутар установе, - препознали јаке и слабе стране у школском васпитању, - препознали јаке и слабе стране свог васпитног профила, - упознали иновативне педагошке алате и технике за остваривање васпитних циљева, - припремили нацрт активности за јачањe своје васпитне улоге у пракси, - мотивисани да креирају своје примере добре васпитне праксе и поделе их са осталим учесницима обуке.

 • 1. недеља
  • Школско васпитање – претпоставка квалитетног образовања - први део
  • Школско васпитање – претпоставка квалитетног образовања - други део
  • Од опште васпитне климе до индивидуалног васпитања деце и ученика - први део
  • Од опште васпитне климе до индивидуалног васпитања деце и ученика - други део
  • Васпитни профили и стилови у школи и породици - први део
 • 2. недеља
  • Васпитни профили и стилови у школи и породици - други део
  • Васпитне стратегије и методе у настави - први део
  • Васпитне стратегије и методе у настави - други део
  • Jаке и слабе стране у васпитању – заблуде и стереотипи
  • Завршни тест, примена програма у пракси и евалуација обуке

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена: 3000,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора, модератора обуке и адмистратора образовне платформе 2200 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, хостинга, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Стефан Степановић, др Александар Стевановић 4 3.86
2 Стефан Степановић, др Александар Стевановић 3 3.82
3 Стефан Степановић, др Александар Стевановић 9 4

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.89