Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Каталошки број програма: 880  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410

Татјана Огризовић-Малешевић, Мастер - педагог, ПУ „Радосно детињство“; Мирослава Виславски, Дипломирани психолог, ПУ „Радосно детињство“

Татјана Огризовић-Малешевић, Мастер - педагог, ПУ „Радосно детињство“; Мирослава Виславски, Дипломирани психолог, ПУ „Радосно детињство“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање, оснаживање и унапређивање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара–васпитача за делотворну и успешну комуникацију са децом која доприноси развоју пожељног понашања детета, грађењу односа са децом, и јачање заједнице која учи

- Мотивација васпитача и медицинских сестара-васпитача за примену и унапређивање комуникацијских вештина са децом. - Оспособљавање за овладавање вештинама комуникације, оспособљавање за јачање професионалне компетенције при комуникацији са децом. - Увежбавање и усвајање давања конструктивних порука деци, као и преиспитивање својих комуникацијских ставова и вештина. - Упознавање са основним обележјима психосоцијалног развоја детета, као и значају темперамента за успешну комуникацију. - Превенција непожељног понашања кроз комуникацију. - грађење пожељних односа са децом и оснаживање васпитача за грађење заједнице која учи.

- Оснаживање и оспособљавање медицинских сестара-васпитача и васпитача да кроз успешну комуникацију са дететом делују на целокупан развој његове личности, грађење пожељних односа са дететом, јачање односа са заједницом која учи. - Освешћивање улоге васпитачаи и медицинских сестара-васпитача као модела како ступати у интеракцију са децом, како градити пожељне односе са дететом, како градити пожељне односе са заједницом која учи. - Уочавање разлике између дисциплиновања и кажњавања деце (кроз комуникацију и грађење односа).

 • 1. дан
  • Међусобно упознавање учесника и водитеља
  • Карактеристике развојних фаза
  • Пауза
  • Темперамент
  • Пауза
  • Васпитни стилови
  • Комуникацијски стилови
  • Пауза
  • Поруке које упућујемо деци
  • Грађење односа у заједници која учи и Евалуациаја
 • 2. дан
  • Шта смо научили?

30

дана: 2
бодова: 12

По учеснику 3000,00 динара или 90 000,00 динара за групу. У цену је урачунато: серија штампаних радних материјала за сваког учесника, скрипта: „Комуникација као битан фактор у грађењу пожељних односа са дететом и заједницом која учи“ У цену нису укључени путни трошкови реализатора и смештај - уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора (по договору).