Кад је лака геометрија и мерење прија

Каталошки број програма: 410  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Бојана Чернош, магистар дидактичко-методичких наука , OШ,,Душан Вукасовић Диоген''; Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац; Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија“

Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Бојана Чернош, магистар дидактичко-методичких наука , OШ,,Душан Вукасовић Диоген''; Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац; Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање професионалних компетенција наставника да код ученика подстичу развој функционалних знања кроз активно учење, истраживање и практичан рад у реалном окружењу и приближе ученицима садржаје геометрије, разломака и мерења и мера.

Пружање подршке наставницима да применом практично-манипулативне методе и реалног окружења као стимуланса ученицима кроз методику рада омогуће лакше и интересантније усвајање садржаја геометрије, разломака и мерења и мера, са циљем развијања функционалног знања, побољшања постигнућа ученика, обезбеђивања трајности, трансфера знања и математичке писмености. Оснаживање наставника да наведене садржаје међусобно суштински повезују, као и са садржајима осталих наставних предмета. Да применом наведених метода ученицима олакшају рад, учине га занимљивијим повезујући садржаје предмета Математика са различитим животним ситуацијама.

По завршетку обуке учесници ће бити оснажени да наставне садржаје геометрије, разломака и мерења и мера презентују својим ученицима на сврсисходнији начин, поступно, систематично, поштујући индивидуалне карактеристике ученика и њихове капацитете, полазећи од реалног окружења ученика, онога што је ученицима блиско, поштујући методику обраде садржаја кроз практичан рад и да тако утичу на боља постигнућа ученика у савладавању наставног градива.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Развијање математичког мишљења и моторике
  • Пауза
  • Дидактичко-методички приступ садржајима геометрије, разломака и мерења и мера
  • Пауза
  • Реално окружење као стимуланс за интеграцију наставних садржаја у почетној наставни математике
  • Пауза
  • Примена у задацима
  • Евалуација и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1 800 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.